07.02.2003 12:00 Alder: 21 yrs
Kategori: Seksualitet, Kirken

Skrevet af:
Astrid Baun

Står vielsesritualet i Bibelen?

Jeg kan ikke finde noget om ægteskabsvielse i "det nye testamentet". Hvornår begyndte kirken med det? I de andre af Bibelens bøger kan jeg heller ikke se, at præstene, eller levitterne, spillede nogen rolle i brylluppet. Svaret jeg søger er vel at finde i historiebøgerne, men jeg har ikke fundet det.

Svar:

Det er ikke så mærkeligt, at du ikke finder et egentligt vielsesritual i Det nye Testamente, for det findes ikke. Heller ikke i Det gamle Testamente. Og op gennem kirkens historie har ritualerne vekslet, alt efter kultur. Altså et præcist svar på hvordan et ægteskab skal indgås får vi ikke. Derimod får vi en del at vide om, at og hvorfor man skal indgå ægteskab og ikke bare flytte sammen.

I forbindelse med skabelsesberetningen læser vi i 1. Mosebog kap. 2 v. 24 (s. 10): "Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød." (mine understregninger). Jesus citerer disse ord i Mattæusevangeliet kap. 19 v. 4-6 (s. 880). Der er tale om en skelsættende, offentlig handling. Der opstår en ny social enhed, som har konsekvenser for de involverede, og for samfundet. En offentlig handling i form af velsignelse, vidner, fest o. lign., samt den seksuelle forening, konstituerede ægteskabet. Se f.eks. 1. Mosebog kap. 29, v. 21-23 (s. 32); Ruths Bog kap 4 v. 10-11 (s. 244); Mattæusevangeliet kap. 22, v. 1ff (s.885); Johannesevangeliet kap. 2 v. 9 f. (s.959).

I det lille hæfte "Papir på kærligheden" fra Credo Forlag, skriver Kurt Christensen, at "ifølge bibelsk ægteskabsforståelse konstitueres ægteskabet af 1. Dannelse af en ny social enhed 2. Det offentlige troskabsløfte 3. Det seksuelle samliv (s. 10).

Ægteskabet er, også i bibelsk tankegang, en borgerlig størrelse. Derfor er det i princippet lige meget, om det er en præst eller en borgmester, der foretager vielsen. Det skal blot være en person, der har fået offentlig myndighed.

I den katolske kirke regnes ægteskabet som et sakramente. Det er ikke tilfældet i den lutherske kirke. Men det regnes for at være en gudvillet, guddommelig, livsvarig ordning. Derfor værner Jesus om det ved at sige, at det som Gud har sammenføjet, må mennesker ikke adskille (jvf. Mattæusevang. kap. 19, se ovenfor).


Skrevet af:
Astrid Baun

Lagt på nettet 07.02.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også