13.01.2003 12:00 Alder: 21 yrs
Kategori: Menneskelivet

Skrevet af:
Lillian Søes

Er zoneterapi forkert?

Er zoneterapi altid forkert? En del troende og alvorlige kristne bruger det til hjælp for andre, ved jeg. Selv har jeg lært et "greb" som hjælper mig mod maveproblemer. Jeg ønsker ikke at gøre noget, som er imod Guds vilje; her er jeg i tvivl!

Svar:

Mht. effekten af zoneterapi må jeg for min del sige, at jeg ikke har meget tillid til behandlingen. Zoneterapis virkning forklares, som jeg har forstået det, ofte ud fra meridianbaner (taoisme), nadier, der er energibaner (hinduisme), energilegemer (teosofi) eller en blanding af disse. Og disse forskellige former for energibaner er ikke videnskabeligt påviselige. De er ikke dokumenteret og de forventes ofte heller ikke at blive dokumenteret. Der savnes dokumentation for, at bestemte tryk under fødderne kan påvirke bestemte organer eller processer i kroppen. Jeg synes også, at evt. bivirkninger er for dårligt belyste. Jeg mener, der er så mange problemer med dokumentation både af virkninger og bivirkninger, at jeg ikke umiddelbart vil anbefale zoneterapi til nogen. Det koster jo også penge, og jeg vil ikke anbefale nogen at bruge penge på en behandling, hvor jeg synes, dokumentationen af både teorien bag og virkningerne er så sparsom.

Jeg vil dog ikke udelukke, at der kan være en god forklaring på zoneterapi, som vi bare ikke har kunnet dokumentere endnu. Der findes også indenfor det etablerede behandlingssystem visse behandlinger, der ikke er særlig godt dokumenteret, men som vi ved virker uden store bivirkninger og derfor anvender med god samvittighed. Og der har været behandlinger, som da de blev indført blev anset for at være de bedste, men som senere er blevet afskaffet, da nyere forskning har vist, at det var dårlige eller endog skadelige behandlinger.

Jeg går ud fra, at du med dit eget "greb" hentyder til, at du anvender zoneterapi på dig selv mod maveproblemer. Hvis det er det, der er tilfældet og du synes, det har en god effekt, så kan jeg ikke se, at der skulle være noget forkert i det. Jeg mener ikke, at zoneterapi i sig selv bærer noget dæmonisk i sig. Det forholder sig selvfølgelig anderledes, hvis behandleren også foretager healing, pendulering eller lignende.

Derimod mener jeg, at det er yderst vigtigt altid at forholde sig kritisk til den behandling, man modtager. Når vi taler om zoneterapi, så ligger der jo ofte en østligt inspireret religion og verdensbillede bag. Det skal man gøre sig klart. Man må spørge sig selv, hvad behandleren mener og tror på. Måske er denne taoist eller hinduist eller nok mere almindeligt nyreligiøst orienteret på en eller anden måde, og måske er dette noget, som zoneterapeuten ønsker at videregive gennem sin behandling. Så skal man være meget opmærksom på det og forholde sig kritisk til det.

Det er altid vigtigt at finde ud af, hvorfor man gør, det man gør, og forholde sig kritisk til de ting, som behandleren siger eller gør. Det er vigtigt at spørge sig selv, hvem man sætter sin lid til i sit liv. Og spørge sig selv om det er gennemskueligt, hvad jeg påvirkes af både åndeligt, sjæleligt og fysisk. Tale med Gud og andre medkristne om det. Det kan jo være farligt for det kristne liv og i sidste instans for troen, hvis man i stedet for Gud, begynder at sætte sin lid til nogle andre guder i andre religioner, fordi man hos sin zoneterapuet har fået en behandling, man umiddelbart synes, der virker og bliver "omvendt" til en anden tro.

Bibelens Gud ønsker, at vi skal lægge vores liv i Hans hænder og bede ham om hjælp til at klare livet også i sygdom og lidelse. Og vi må stole på, at Gud er en trofast Gud, der aldrig forlader et menneske i lidelsen eller døden. Det skal altid være med det fortegn, at vi opsøger behandling.

Det med at forholde sig kritisk gælder for så vidt uanset, om der er tale om alternativ behandling eller behandling indenfor det etablerede bahandlingssystem (behandling hos praktiserende læge, på hospital, hos tandlægen). Min mand var til tandlæge forleden, hvor denne fortalte ham, at hans kæbe var en videreudvikling af abens, som tandlægen mente, mennesket nedstammer fra. Der blev han fx. mødt af en evolutionistisk tankegang, som han så måtte forholde sig kritisk til.


Skrevet af:
Lillian Søes

Lagt på nettet 13.01.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også