29.11.2002 12:00 Alder: 22 yrs
Kategori: Kirken

Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Hvad er forskellen på folkekirken og Missionsforbundet?

Hvad er forskellen mellem Folkekirken og Missionsforbundet?

Svar:

Missionsforbundet er en kristen kirke, der bekender den samme tro på Gud Fader, Jesus Kristus og Helligånden som den evangelisk-lutherske folkekirke gør. Den udsprang i 1800-tallet af en udenlandsk vækkelse, der netop ville koncentrere sig om dette grundlæggende i troen. Derimod ville man ikke lægge vægt på om kristne mente det samme om dåben og nadveren. Man ville forene sande kristne på tværs af disse - som man mente - små meningsforskelle om barnedåb/ voksendåb og nadversyn.

Synet på dåbens vigtighed - skiller

I folkekirkens lære er det derimod afgørende vigtigt, at man fastholder, at små børn kan og bør døbes - og at voksne ikke må døbes igen, når de er døbt som børn, og at vi i nadveren virkelig møder Jesus Kristus selv i, med og under brødet og vinen. Derfor kunne folkekirken ikke acceptere Missionsforbundets "tværkirkelige" linje, og Missionsforbundet kunne på deres side heller ikke acceptere folkekirkens læremæssige vægtlægning på disse punkter.

Derfor ligger der i nogle byer en folkekirke og en fri missionsforbundskirke side om side. Dette selvom det faktisk kan være svært at se og høre den store forskel på forkyndelsen og menighedslivet i henholdsvis frikirken og folkekirken - især da der nogle steder i missionsforbundet også har været praktiseret barnedåb.

Der vil også være mange lighedspunkter mellem missionsforbundet udenfor folkekirken og missionshuset indenfor folkekirken - men når det gælder dåb og nadver, skilles vandene.

En praktisk forskel er at medlemmer i Missionsforbundet skal betale alle udgifter til kirken selv - de økonomiske forhold virker helt anderledes i folkekirken, hvor det også er medlemmerne, der betaler næsten alle udgifter, men det mærkes ikke så direkte, fordi det bliver

trukket som kirkeskat.


Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Lagt på nettet 29.11.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også