04.03.2002 12:00 Alder: 22 yrs
Kategori: Bibelen

Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Hvordan er Bibelen Guds ord?

I skriver at biblen er Guds ord - skal det så forstås sådan, at Gud har inspireret nogle mennesker til at skrive - og at det er blevet opsamlet af menighederne og derefter af den katolske kirke og siden omformet til at passe til den protestantiske kirke? Har Gud inspiret siden/efter de 2000 år og er der kommet tillæg til Biblen (Guds ord)?

Svar:

Bibelen er Guds ord - det skal forstås på den måde, at Gud taler til os gennem den bog på en troværdig og autoritativ måde. Vi må forstå Bibelen udfra Jesus Kristus. Han var "Guds Ord" til os, dvs. i ham talte Gud til os om sin kærlighed til os. Jesus vandrede her, prædikede, underviste, helbredte og til sidst gav han sit liv for at frelse os. Hvad alt dette betød underviste han sine 12 disciple om. De skulle forkynde det hele videre efter hans død, opstandelse og himmelfart - og derfor fik de embedet som apostle. Jesus gav dem autoritet til at bringe hans budskab videre. De skrev en række skrifter, og en del af dem er blevet til Ny Testamente (NT).

NT har altså autoritet, fordi Jesus har givet apostlene autoritet. Vi lytter til Jesus, når vi lytter til hans apostle. Om det Gamle Testamente siger NT at det er skrevet af mennesker, der var drevet af Helligånden - så det har også afgørende betydning for kirken og for os.

Den kristne kirke har altid bygget på apostlenes lære. Evangelierne og brevene er blevet læst højt i menighederne, og på et tidspunkt (da falske prædikanter var ved at bringe forvirring) blev det vedtaget, at det var netop disse 27 skrifter, der skulle udgøre det Nye Testamente. Det var skrifter, der var skrevet af en apostel (eller en apostels hjælper) og som var blevet læst højt i alle menighederne fra kirkens første tid. På den måde undgik man at nye, forkerte budskaber sneg sig ind i kirken.

Siden har kirken været enig om at disse skrifter var forpligtende for kirken. Der er ikke foretaget ændringer heri - hverken i katolsk tid eller ved reformationen.

Siden har Gud også talt til mennesker - og der er skrevet mange gode prædikener. Men intet af dette hører hjemme i NT, for den slags nye ting lever ikke op til den betingelse: At NT udtrykker apostlenes - og ingen andres - lære. Apostlene var indsat til en særlig opgave, derfor er deres skrifter i en særklasse.


Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Lagt på nettet 04.03.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også