19.02.2001 12:00 Alder: 23 yrs
Kategori: Jesus, Gud

Skrevet af:
Peter V. Legarth

Er alle guder den samme?

Er alle guder den samme Gud?

Svar:

Der kan svares entydigt "nej" på det spørgsmål. Ifølge Bibelen er der kun én Gud.

Både i Gammel Testamente og Ny Testamente bliver det slået fast, at der er kun én Gud. I Israels gamle trosbekendelse hedder det bl.a.: Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én (5 Mos 6,5). Tilsvarende siger Paulus i 1 Kor 8,6: "Men for os er der kun én Gud, Faderen; fra ham er alle ting, og vi til ham. Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus; ved ham er alle ting, og vi ved ham."

Når det siges, at Gud er én, menes ikke, at Gud er den, der favner alle i en enhed, men meningen er, at midt i denne mængde af såkaldte guder er der kun én Gud (jf. 1. Kor 8,5).

Mange forestillinger om Gud

Der findes mange forestillinger om Gud, mange ideer om Gud. Det hænger sammen med, at mennesket fra tidernes morgen har famlet sig frem til Gud og har gjort sig tanker om Gud. I mange tilfælde er det tomme fantasi-fostre uden hold i virkeligheden.

Ånder og afguder

Når det er sagt, skal det føjes til, at der er mange guder, mange åndelige magter, og dem kan vi til tider kalde en gud (med lille g). Man kunne også kalde dem afguder. Men Gud er gudernes Gud og herrernes Herre. Han er overordnet alle magter og myndigheder.

Gud giver sig selv til kende

Gud lærer et menneske kun at kende, fordi Gud selv afslører, hvem han er. Vejen går ikke fra mennesket til Gud, men fra Gud til mennesket. Vi kender Gud, fordi han har gjort sig kendt og har vist, hvem han er.

Gud har afsløret sig selv. Derfor kan et menneske lære Gud at kende. En glimt-vis afsløring findes i skaberværket. Gud har antydet, hvem han er gennem at skabe jorden og menneskene og dyrene. Sådan noget kan kun Gud gøre. Men først og fremmest har Gud afsløret sig selv gennem Jesus Kristus. Gennem Jesu ord og gennem Jesu gerninger har Gud vist, hvem han er. Jesus er vejen til Gud, og den provokerende påstand er, at der kun er én vej til Gud. Ikke blot er der kun én Gud, men der er også kun én vej til Gud.


Skrevet af:
Peter V. Legarth

Lagt på nettet 19.02.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også