06.11.2000 12:00 Alder: 24 yrs
Kategori: Kristenlivet

Skrevet af:
Axel Rye Clausen

Kan en kristen besættes af Satan?

Jeg har hørt om, at en kristen i et kort stykke tid var besat af Djævelen. Vil det sige, at man som kristen ikke kan være sikker på, at det ikke vil kunne ske for een?

Svar:

Fra min tid som missionær i Tanzania har jeg mange gange været med til at hjælpe mennesker, der har været besat af onde åndsmagter. I samtlige tilfælde har det drejet sig om mennesker, som måske af navn har tilhørt kirken, men som på grund af synd, ligegyldighed eller et ønske om ikke 100% at slippe de gamle afguder ikke har ladet Jesus være herre i deres liv.

Forskel på fald og besættelse

Først en klargøring: Alle kristne kan falde i synd tilskyndet af Satan. Det er bl.a., hvad Paulus taler om i Romerbrevet kap. 7 vers 18-25. Men her er der tale om en kamp, hvor den kristne får hjælp af Jesus til at bekæmpe Satan. Man bliver ikke i synden, men kæmper imod den hver dag i sit liv.

Besættelse derimod er noget andet, hvor åndemagterne søger at gøre deres indflydelse gældende i stadig større grad i den hensigt at okkupere et menneske og gøre det til en lydigt redskab for deres virksomhed. Både i eksemplerne i NT og de eksempler jeg har mødt, er det lykkedes i en sådan grad, at ånderne helt dominerer mennesket og har undertvunget det med deres vilje.

Besættelse sker ikke af kristne

Vi har mange klare ord i Bibelen om, at denne dominans ikke kan lade sig gøre i kristne! Jesus siger jo klart, at man ikke kan tjene 2 herrer (Matthæusevangeliet kap. 6 vers 24). Et brev som Efeserbrevet fortæller os meget klart om dette. Prøv at læse kap. 2 vers 1-10 om "Før og nu" i en kristens liv, hvordan de kristne i kap 2 vers 20-22 er beskrevet som Guds hellige tempel, i kap. 4 vers 22-24 hvordan vi skal aflægge det "gamle menneske", som "ødelægges af sine forføriske lyster" og iføre os det nye, som er "skabt i Guds billede" med "sandhedens retfærdighed og fromhed" og endelig i kap. 6 vers 10-18, hvordan vi kan bekæmpe Satan og de onde åndsmagter, og hvordan vi opfordres til: " Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb".

En kristen er altså beskyttet mod besættelse, så længe man har "Guds fulde rustning" på. Hvordan kan vi være "Guds tempel", hvis det er de onde åndsmagter, der dominerer os? Hvis man derimod siger farvel til Jesus, eller aldrig helt har ladet ham være Herre i sit liv og måske holdt f.eks. 10% af det udenfor hans indflydelse, er billedet et andet. Så er man naturligvis åben overfor den ondes angreb. Hvis ikke man regner Guds ord for sandt og forpligtende for mig og mit liv, kan det jo ikke være et "åndens sværd" (Efeserbrevet kap. 6 vers 17) for mig i min kamp mod Satan.

Jesus har gjort os fri

Til slut vil jeg blot pege på et helt centrale og grundlæggende sted for os, Romerbrever kap 8. Prøv at læse dette kapitel, eller ihvertfald de første og sidste vers. "Jesus har gjort os fri fra Satans tyranni", som en gammel salme siger. Ved Jesu død på korset for os er Satans herredømme over os brudt, og intet kan skille os fra Jesus, når blot vi lader ham holde os fast ved evangeliet.


Skrevet af:
Axel Rye Clausen

Lagt på nettet 06.11.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også