05.10.2004 12:00 Age: 20 yrs

Skrevet af:
Erik Bang

Vil alt være løst i himlen?

Jeg mener et sted at have læst følgende: "Hvad der er løst på jorden, skal være løst i himlen og hvad der er uløst på jorden, skal være uløst i himlen." Hvordan skal det forstås? Er alle gamle "problemer" da ikke løst i himlen?

Svar:

Jo, du har fuldstændig ret i, at der ikke er nogle ”uløste problemer” fra denne tidsalder i himlen. Jesus Kristus sejrede over synden, døden og djævelen.  Alt hvad der stammer fra synd, død og djævel vil være forbi. Paulus har desuden i 1.Korinterbrev kapitel. 13 vers. 12 understreget, at alt det, vi nu kun ser stykkevis, skal blive klarlagt.  Vi skal ”se

ansigt til ansigt” – dvs. uden noget, der forstyrrer billedet eller forvirrer os – og vi skal ”kende fuldt ud”.  Det må vi forstå sådan, at der ikke er ”uløste problemer” tilbage.   

At tilsige syndernes forladelse

Lad os se på udtrykket om de uløste forhold, som du har fat i. Udtrykket findes i Mattæusevangeliet kapitel 18 vers 15–20. Her giver Jesus anvisninger om menighedens myndighed.

Jesus taler om fuldmagten til at ”løse” eller ”binde”  i betydningen:  ”at tilgive” eller ”at nægte tilgivelse”.

Tankegangen er, at hvis nogen forsynder sig, skal menigheden gøre alt, hvad der er muligt, for at få synderen til at besinde sig og angre det, der er gjort forkert.

Den synder, der søger tilgivelse, skal ”løses” fra sin skyld.  Den synder, der ikke søger tilgivelse, bliver derimod ”bundet” til sin skyld.

”At løse” handler altså om at tilsige syndernes forladelse.   I den danske folkekirke har præsten ved sin ordination af menigheden fået tilkendt myndigheden til at ”løse og binde” – altså til at tilsige syndernes forladelse, som det f.eks. sker i forbindelse med et skriftemål.

Nøglemagten

Denne myndighed Jesus her giver menigheden kaldes også for ”nøglemagten”, fordi Jesus i Mattæusevangeliet kap. 16 v. 19 bruger det udtryk i sin samtale med Peter. ”Jeg vil give dig nøglerne til Himmerriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene.”

Så nøglen til tilgivelse er tilgængelige – og det kan være en stor befrielse at høre en præst tilsige syndernes forladelse, når man i Mattæusevangeliet får Jesu egne ord for, at hvad er er løst på jorden er også løst i himlen – det modsatte er fortsat at være bundet til sind synd. Det behøver ingen være, der søger tilgivelsen.


Skrevet af:
Erik Bang

Lagt på nettet 05.10.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også