20.06.2002 12:00 Age: 22 yrs
Category: Helligånden, Gud
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Taler Gud gennem drømme?

I bibelen åbenbarer Gud sig gennem drømme flere gange - gør Han også det i dag? - og hvordan kan man vide at en drøm er fra Ham?

Svar:

Ja, jeg tror, at Gud også i dag åbenbarer sig gennem drømme. Det er jo budskabet i Apostlenes Gerninger, men det ømme punkt er netop, hvordan man kan vide, at en drøm er fra Gud?

Jeg vil anføre fire ting i den anledning.

For det første skal vi ikke regne med ny viden om Gud gennem drømme. Hvad vi skal vide om Gud, har han allerede åbenbaret gennem sit billede, Jesus Kristus (Johannesevangeliet 14,9). Og vi skal ikke regne med ny viden om Jesu gerninger gennem drømme. Hvad vi skal vide, har øjenvidnerne fortalt i Ny Testamente (Johannesevangeliet 20,30-31; Paulus' brev til Kolossenserne 2,18-19; Paulus' 2. brev til Thessalonikerne 2,1-2)

For det andet viser kirkehistorien, at Gud taler til os gennem drømme, syner og profetier, når han vil advare os mod forfølgelser (Apostlenes Gerninger 21,10-11) eller give os et kald til mission (Apostlenes Gerninger 16,9-10) eller vejlede til at henvende os til en bestemt person (Apostlenes Gerninger 10,19-21). Eller når han vil henlede vores opmærksomhed på det, som Bibelen allerede har fortalt i forvejen (Apostlenes Gerninger 10,1-16, jvfr Markusevangeliet 7,19).

For det tredje har vi ikke fået drømme for at sætte den sunde fornuft ud af spillet. Man kan altså ikke stole på en drøm og undlade at tænke sig nærmere om, inden man vælger ægtefælle, job, uddannelse, politisk ståsted, videnskabelig hypotese, ulandsprojekt eller køber sommerhus.

For det fjerde bør vi bede om klarhed, evt. faste (jvfr Apostlenes Gerninger 13,2) og søge råd hos en erfaren sjælesørger, som også er åben for disse ting, men samtidig er på vagt over for farerne.


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 20.06.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også