16.05.2013 12:00 Age: 11 yrs
Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Skal vi droppe alt for at følge Jesus?

Jeg forstår ikke helt Lukasevangeliet 9,57-62. Siger Jesus, at vi bare skal droppe alt andet og følge ham?

Svar:

Tak for dit spørgsmål. Jeg forstår godt, at teksten umiddelbart kan virke underlig. For mener Jesus det sådan helt alvorligt? Er det ikke for radikalt? Både-og.

For der ligger noget i at kende Jesu samtid, kultur og vendinger for bedre at forstå, hvorfor Jesus svarer, som han gør.

I sammenhængen er Jesus på vej mod Jerusalem – for at lide og dø. Han peger på, at enhver, som vil følge ham, skal kende de vilkår, det indebærer. For at følge Jesus indebærer en villighed til at give afkald på alle jordiske materielle værdier og goder (9,57-58). At følge Jesus går forud for forpligtelse mod forældre (9,59-60). Og at følge Jesus går forud for loyalitet mod familie (9,61-62). Jesus selv er som hjemløs og fremmed i sit folk. Jesus hævder at besidde en autoritet og fordrer en loyalitet, som over den, forældre og familie har i forhold til deres børn.

Det er afgørende at lægge mærke til, at Jesus kræver en position i disciplenes liv, som normalt er knyttet til Guds selv. I en jødisk sammenhæng vil sådanne krav normalt være knyttet til det grundlæggende bud om at elske Gud over alle ting. Nu taler Jesus sådan om sig selv.

Vi møder i evangelierne flere steder, at Jesus kalder mennesker til at følge ham. Her har vi nogle tilfælde, hvor en (nr. 2) møder kaldet fra Jesus, mens andre (nr. 1 og 3) kommer til Jesus og selv spørger efter lov til at følge ham. Dog begrænser eller betinger de det at ville følge og tro på Jesus:

Den første får åbent og ærligt at vide, at der ikke er materiel tryghed ved at følge Jesus. Spørgsmålet lyder nærmest: Er du villig til at give afkald?

Den anden vil udsætte det at følge Jesus og lyde kaldet. Jøderne vil normalt begrave deres døde samme dag, og en pårørende vil ikke vandre rundt her. At få lov til at begrave ens døde rummer nok mere et ordsprogsagtig udtryk for at passe på forældre, indtil de dør. Når det så er sket, kan vedkommende komme og følge Jesus. Nej, siger Jesus. At følge mig ved at høre og lyde kaldet fra mig, har sin begyndelsen med det samme.

Den tredje beder om at få lov til at tage afsked. Selvfølgelig var der tid til at nå hjem og ’sige farvel’. Udtrykket dækker mere over at gå hjem for at opnå tilladelse til at måtte følge Jesus. Altså først vinde en menneskelig accept i disse nærmiljøer. Men, siger Jesus, det handler om, når man møder kaldet og kommer til tro på Jesus at fastholde blikket mod det, som ligger foran og de fremadrettede værdier og ikke de bagudrettede. Det at se sig tilbage fremstår på forskellig måde som en åndelig advarsel i Bibelen.

Så Jesus taler meget konkret om de vilkår, der er i Guds rige for at følge ham. Fokus ligger ikke på, at vi skal ’droppe alt’, men om villigheden til afkald og lydighed ved at høre kaldet og følge Jesus.


Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Lagt på nettet 16.05.2013

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også