17.02.2004 12:00 Age: 20 yrs
Category: Menneskelivet
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Skal man holde hviledag?

Jeg er 21 år. og arbejder alle ugens syv dage... bibelen siger jo i 2.mosebog 20.10, at vi må arbejde i seks dage og holde den syvende som hviledag sammen med ham. Gør det mig til en dårligere kristen, at jeg ikke holder hviledagen hellig? Når nu jeg har Gud med i min hverdag...?

Svar:

Den gamle jødiske moselov taler om to ting i denne sag. For det første skal man holde syvendedagen, dvs. lørdagen, som hviledag eller fridag, og for det andet skal man holde den hellig.

Først noget om at holde den som hviledag:

Man holder syvendedagen som hviledag ved at lade være med at arbejde, forklarer Moseloven.

Men det afgørende for os i dag er følgende:

1) KUN Moseloven, IKKE Ny Testamente taler om, at man skal holde hviledag hver syvende dag

2) Moseloven gjaldt KUN for Israel

3) Moseloven gjaldt KUN, indtil Jesus kom, fordi Jesus har AFSKAFFET Moseloven.

Begrundelsen er følgende: Paulus skriver i brevet til de kristne i Efesos, kapitel 2 vers 15, om Jesus og Moseloven: "Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft." (Ef 2,15). Paulus skriver ligeledes i brevet til de kristne i Galatien, kapitel 3, vers 19, om loven, at "den skulle kun være gyldig, indtil" Jesus var kommet.

Derfor er vi som kristne frie over for Moselovens krav om at holde fri den syvende dag, og derfor kan du arbejde hver eneste dag uden at synde.

Så noget om at holde hviledagen hellig:

Gamme Testamentes moselov siger ikke noget om, hvordan man gør det. I Ny Testamente lærer Paulus os derimod, hvordan ting i det hele taget bliver helliget ifølge kristendommen. Han skriver i sit første brev til Timoteus, kapitel 4, vers 4-5, at "alt hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak; for det helliges ved Guds ord og bøn." Her ser vi det kristne syn på helligelse, nemlig, at ting helliges ved Guds ord og bøn. Når vi læser og hører Guds ord, dvs. læser Bibelen og får den forklaret, og når vi beder til Gud, og så naturligvis lever efter Guds ord, så helliger vi dagen og arbejdet og maden og hele vort liv. Det kristne syn er således, at vi ikke alene helliger hviledagen, men også arbejdsdagene.

Det afgørende er, at din tro får næring af Guds ord hver dag, og ligeledes, at du også får tid til at komme til gudstjeneste en gang om ugen eller hver anden uge for at høre Guds ord og modtage nadveren. På den måde bevarer du din tro.

Så vidt den kristne tros forpligtelser og livskilder, men når det er sagt, melder et andet spørgsmål sig, og det er, om det er sundt for dig at arbejde så meget, og om det er retfærdigt, at din arbejdsplads kræver, at du skal arbejde hver dag.

Hvis det er dig selv, der er arbejdsgivereren, og du ikke har råd til at ansætte en afløser, så er der intet at gøre, hvis du vil fortsætte virksomheden, men hvis du er ansat, så tror jeg, at du har krav på en ugentlig fridag, og ikke mindst har dit helbred godt af en sådan fridag.

Kan du ikke tage en snak med din arbejdsgiver og din fagforening om disse forhold? Du behøver ikke at hænge arbejdspladsen ud, men blot stilfærdigt at påpege, at arbejds- og hviletidsbestemmelserne skal overholdes.


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 17.02.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også