18.05.2002 12:00 Age: 22 yrs
Category: Kristenlivet, rel-bøn
Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Skal man folde hænderne og sige amen?

Jeg har altid undret mig over, hvorfor man folder hænderne når man beder. Siger Bibelen noget om det, eller hvorfor gør vi det? Og hvad betyder "Amen"? Hvad sker der hvis man glemmer at sige det efter en bøn? Bliver éns bøn så ikke hørt? 

Svar:

Begge disse to spørgsmål handler om noget praktisk i bønnen. Først: Hvorfor folder vi hænderne når vi beder.

Jeg ved det ikke! Jeg mener, jeg ved ikke, hvornår man begyndte at folde hænderne og hvilke begrundelser der blev brugt. Jeg kender nogle af de begrundelser der bliver givet i dag, nemlig at det hjælper os til at koncentrere os. Vi bliver mindet om, at det er p.gr.a. Jesu kors vi kan bede til Gud (fingrene danner korsmønstre). Der findes også andre forklaringer, men der er ikke noget sted i bibelen der opfordre os til at folde hænderne.

Derimod tales der om "at brede sine hænder ud" (2. Mosebog 9,29), "at løfte sine hænder" (Salmernes Bog 134,2 + Paulus' 1. brev til Timotheus 2,8), "at bøje sine knæ"<(i> (Paulus' brev til Efeserne 3,1+14) og "at stå for Gud" (Ezras Bog 9,15). Der findes altså mange ord i bibelen der taler om, at når vi beder, gør vi det ikke alene med vore ord, men også med vores krop. Jeg bruger selv, bl.a. at folde mine hænder når jeg beder. Jeg gør det, fordi jeg føler mig tryg ved det, men jeg er overbevist om, at der ikke findes én bestemt bedeform, som er den rigtige. Derimod er det vigtigt, at vi ikke lader vores ord og krop sige noget forskelligt, heller ikke når vi beder.

Det andet spørgsmål handler om det lille ord Amen. Det er et hebraisk ord og betydningen af det er en understregning af at noget er sandt, at det står fast og er troværdigt. I bibelsk sammenhæng er det blevet brugt som et svar på Guds ord til mennesker, både når det gælder forbandelser og velsignelse. (se bl.a. Nehemias' Bog 8,6). Sådan lærte Jesus også sine disciple og os at sige amen til bønnen "Fadervor" (Matthæusevangeliet 6). Rent praktisk må vi så erkende, at i mange kirker og menigheder i dag, har det udviklet sig til, at amen bliver brugt til at signalerer, at nu er jeg færdig med min bøn, eller prædiken. Det skal dog ikke hindre os i, at øve os i at sige et amen til andres bønner og til Guds ords forkyndelse, og også gerne til de bønner vi bærer frem for Gud. Men Amen er ikke et trylleord der giver bønnen kraft.


Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Lagt på nettet 18.05.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også