06.02.2001 12:00 Age: 23 yrs
Category: Evigheden, Troen

Skrevet af:
Peter V. Legarth

Skal jeg glæde mig til himlen?

Er det synd ikke at glæde sig helt vildt meget til at komme i Himmelen? Mange folk glæder sig så meget, at de ikke har noget imod at Jesus kommer tilbage i dag, men det gør jeg ikke. Selvfølgelig glæder jeg mig til at møde Jesus, og se alle dem som jeg har mistet igen, men ikke så meget at det endelig skal ske snart. Jeg har et godt liv, og vil gerne opleve det at blive gift og få børn og sådan noget. Er det synd?

Svar:

Det er bestemt ikke nogen synd at glæde sig over det liv, som Gud har skænket os. Det er snarere sådan, at det er en synd ikke at glæde sig over alt det, som Gud i sin godhed skænker os hver dag. Det kan være et godt helbred, arbejde / uddannelse, gode venner og familie, en kæreste eller ægtefælle, det at bo i et land, hvor der er fred og frihed og retfærdighed eller andre ting. Der er meget at sige tak for og glæde sig over. Vi skal ikke have dårlig samvittighed, når vi glæder os over disse ting. Tværtimod. Det er Guds gode gaver til os.

Men skal en kristen ikke have himmellængsel? Både ja og nej. Der er en usund og usand himmellængsel, hvor et menneske går med himmelvendte øjne og er ligeglad med alt det jordiske. Det er ikke uden videre et ideal i Bibelen at sige: "O, jeg længes hjem til himlens lyse sale" (sådan som det hedder i en sang). Ganske vist kan der være situationer, hvor man plages af sygdom eller alderdom eller smerter. Og da kan et menneske sige af hjertet: "Nu glæder jeg mig til at komme i himlen". Men det er ikke det normale for en krísten, slet ikke for en ung kristen med et spændende liv foran sig.

Når det er sagt, skal det føjes til, at Bibelen taler om det kristne håb. Til troen hører et håb om en ny himmel og en ny jord. Gud har noget stort og godt i vente til sine børn. Og når vi glæder os over alt det gode, som Gud har skænket os her i tilværelsen, får vi et lille glimt af den godhed og kærlighed, der råder i Guds himmel. Midt i alt det gode, som Gud skænker os, er der en ekstra dimension: Gud vil en dag skænke os noget, der er endnu bedre.


Skrevet af:
Peter V. Legarth

Lagt på nettet 06.02.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også