31.03.2003 12:00 Age: 21 yrs
Category: Kristenlivet, Menneskelivet
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Må en kristen høre satanisk musik?

Er det ok at høre satanistisk musik, hvis man synes det lyder fedt, men er kristen?

Svar:

Bibelen giver os ikke mange regler for hvad vi må og hvad vi ikke må. Derimod får vi nogle gode retningslinier som vi kan gå ud fra når vi skal vurdere hvad der er godt og hvad der er skidt.

Grundlæggende har Gud givet os de 10 bud og kærlighedsbudet som en rettesnor for hvad der er Guds overordnede vilje med vores liv. Og hvis vi tager udgangspunkt i disse kan vi ofte skønne os frem til hvad der er rigtigt eller forkert i mange af livets situationer.

Bibelen taler ikke om musik som noget der skulle give problemer for en kristen. Derimod tager Bibelen for givet at den musik vi bruger som kristne bliver brugt til at ære Gud med. Fx siger Paulus i eet af sine breve:

"Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn."
(Efeserbrevet 5, 18-20)

På den måde opfylder vi også gennem sangen og musikken budet om at vi skal elske Gud af hele vores hjerte, sjæl og sind.

Men skal vi kun synge og spille sange som ærer Gud? Ja, det mener jeg faktisk. Det betyder dog ikke at alle sange skal handle om Gud, men vores sang og musik skal - ligesom alt andet vi har med at gøre - hjælpe os til at leve et sundt forhold til Gud og det han har skabt. Derfor kan sangene godt handle om kærlighed eller andet som hører med til et sundt menneskeliv, men hvis vores sange begynder at forherlige ting som er imod Guds vilje eller ligefrem nedgør Gud og hans vilje, så er vi på gal vej. Det gælder jo fx hvis sangene gør vold, had, misbrug, perversitet og løssluppenhed til noget attraktivt. Og det er jo netop tilfældet med såkaldt satanisk musik.

Som du kan forstå af det jeg her har skrevet, så er det ikke ok for en kristen at lytte til satanisk musik. Dels støtter og fremmer du en kultur og et livssyn som er imod alt hvad kristendommen står for. Dels forurener du dit eget sind og dine tanker med ord og stemninger, som trækker dig bort fra Gud og hans vilje med dit liv.

Du skriver at du synes det lyder fedt. Det gør det måske. Men ønsker du at tjene Gud og tro på ham, så er det vigtigste ikke hvad der er fedt og hvad du synes du kan lide, men derimod hvad der er sandt og godt og som gør verden og dit forhold til Gud bedre. Heldigvis er der også meget af det sande og gode som er fedt :-). Det gælder også musik, hvor der faktisk er gode tilbud inden for alle genrer. Også den tunge noise-rock.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 31.03.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også