03.02.2006 12:00 Age: 18 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lover Gud indre heling og forløsning?

Er det bibelsk at sige og dermed tilbyde, at man kan blive helbredt i ens følelser, hvis de fx er knust eller såret eller "låst fast" i overført betydning i Jesu navn. Fx når der er annoncer for kristne møder står sådan noget ligenende: "Kom og oplev helbredelse for knuste følelser." Det vil jeg mene er bibelsk. Men grunden til jeg spørger, er fordi jeg ikke direkte har oplevet 100% forløsning og helbredelse osv. i de ting som kan være svære i mit liv ved bare at bede. Men det er blevet bedre igennem at snakke med en kristenleder om mine problemer, tanker og følelser. Jeg forstår bare ikke helt, hvorfor det skulle være bibelsk at skulle tale om ting, før de bliver helet? Hvorfor sker det ikke bare 100% ved bøn. Jeg ved godt, det også kan ske ved bøn, og at der kan være gode grunde til at man skal snakke om tingene, så får man selv en bedre forståesle af, hvorfor man har det, som man har det, og hvordan man skal takle det. Det forvirrer mig, at det nogengang lyder som om der er en facitliste for, hvordan man får det bedre. Ved ikke om jeg ser noget positivt eller negativt i det. Nok både og. Håber I forstår spørgsmålet.

Svar:

Jeg kan godt forstå, at du ikke helt kan overskue det. Det er noget, som de fleste af os har svært ved at overskue helt. Jeg tror ikke vi kan komme til at se alle Guds veje - men der er nogle ting, der står fast ifølge Bibelen.

De sikre "trædesten" for en bibelsk vej

Først må vi konstatere, at Bibelen aldrig bruger udtryk som "Helbredte følelser" eller "indre heling" eller "forløsning i dit sind" - eller hvilke fagudtryk der oftest bruges i de annoncer og sammenhænge, som du henviser til. Dette betyder ikke, at det så er u-bibelsk. Men det gør det langt sværere at sige noget sikkert om.

Så derfor er der en del områder, hvor vi ikke har en sikker, bibelsk vej at gå på. Men der er nogle sikre trædesten alligevel:

- Gud elsker os. Han ønsker det bedste for os.

- Gud ønsker det bedste for os. Men det er nogle gange, at hans opfattelse af "det bedste" er anderledes end vores. Tag f.eks. Paulus, der mente at det var bedst for ham at komme af med en lidelse - men Gud mente, det var bedst, at han beholdt den, for den havde også en vigtig effekt på hans sind. 2. Korintherbrev kapitel 12,7-10.

- Gud har aldrig opfundet sygdom, lidelse og smerte. Det er Satans værk. Men når det nu er her i verden, kan Gud på forunderlig vis bruge det ind i sin gode plan med den enkelte af os Romerbrevet kapitel 8 vers 28.

- På baggrund af disse sikre trædesten, må vi kunne sige: Gud elsker mig. Gud ønsker mig alt godt. Men i denne verden betyder det ikke altid, at han vil fjerne alle mine lidelser og problemer sådan bare her og nu. På den Nye Jord skal de for evigt være væk. Men måske må jeg - i Guds kraft - bære mine lidelser et stykke tid endnu her på jorden. Så hvis der annonceres om at Gud altid og lige her og nu vil løse alle vore fysiske og psykiske lidelser - så har man taget fejl af Gud.

Når Gud befrier os fra lidelserne

- Men lad os så tage alle de tilfælde, hvor Gud ser, at det er bedst for os at blive befriet fra vore lidelser, forløst fra vore smerter osv. Var det så ikke det smarteste, at han gjorde det i ét nu - bare ved en enkelt forbøn? Sådan tænker vi nok. Nogle gange er det også det bedste - vi ser tit Gud arbejde på den måde. Et menneske hører et ord fra Gud, der sætter det fri. Et menneske oplever gennem forbøn at blive styrket i troen på Gud som den kærlige Far, så den indre tomhed og afmagt fyldes af varme og fred o.s.v.

På vandring med Gud

Men andre gange giver Gud ikke løsningen i løbet af kort tid. Han inviterer i stedet til, at han og mennesket går en tur sammen! Nogle gange en lang tur. På den tur lærer mennesket meget mere om sig selv og om Gud. Det var bl.a. det Paulus oplevede (se 2. Korintherbrev kapitel 12 igen) og Jakob måtte på en tur, der tog mere end 14 år (1. Mosebog kapitel 25-33). Denne vandring sammen sker ved at bede til Gud, og ved at snakke med andre kristne og få deres forbøn, ved at læse i Bibelen, søge Gud igennem gudstjenester og stilhed o.s.v.

Nogle gange indbefatter vandringen at man også søger læge for sit sind - ligesom vi søger læge, hvis vi har ondt i ryggen. For nogle kommer Guds heling af sårene i deres sind gennem en vandring med Gud, hvor der også er et forløb med en terapeut eller psykolog.

- Kort sagt: Nogle gange heler Gud os i ét nu. Andre gange gør han det gennem en vandring sammen med ham. Vi kan ikke bestemme, hvad der skal ske i det enkelte tilfælde. Men vi må følge med Gud og se, hvad han gør.

Guds fred!


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 03.02.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også