19.09.2005 12:00 Age: 19 yrs
Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Kan vi måle Guds omsorg?

I salme 139 vers 17 og 18 står der om Guds tanker for os, at de er dyrebare - og ikke til at tælle. Der står også, at hvis jeg bliver færdig, (i nogle oversættelser hvis jeg vågner) er jeg stadig hos dig. Hvad betyder det?

Svar:

Tak for dit spørgsmål.

Som Bibelen selv siger det, er det godt at grunde på Herrens vejledning, både dag og nat. (Salme 1 vers 2) Et par vers som disse, er netop nogle af dem, som næsten selv beder om, at vi tygger lidt på dem. Versene lyder sådan:

"Hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog summe af dem, Gud. Tæller jeg dem, er de flere end sandet, bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig." (Salme 139 vers 17-18)

At David betragter Guds tanker som dyrebare, er et vidnesbyrd om, at David havde erfaret og indset, at Guds vejledning var nødvendig for ham. Derfor må han hele tiden have dem i sine tanker. Det er gået op for David, at de tanker Gud har for ham, som både konge og menneske, ikke kun gælder de store overordnede linier. David er kommet frem til, at Guds tanker og omsorg strækker sig til hver eneste lille detalje af Davids liv. ( læse hele afsnittet fra salme 139 v. 13 – 18. De hænger sammen.)

Jo større opmærksomhed - jo flere opdagelser

Vi besøgte for nogle år siden Yosemite i Californien. Det var forår og smeltevandet fossede ud over de høje klippeskrænter. Til at begynde med så vi blot de store vandfald, men jo længere vi så, jo flere vandfald dukkede op. Igen og igen udbrød vi: ”Der er også et”. Sådan tror jeg David havde det. Jo mere han så på Guds tanker bag det der skete, jo flere dukkede der op. Guds omsorg er som en uudtømmelig kilde. Det er Davids vidnesbyrd til os, at vi med vore øjne skal få øje på, og fastholde vores opmærksomhed på Guds ord, omsorg og vejledning.

Den gamle oversættelse

I den gamle oversættelse står der ganske rigtig: "hvis jeg vågner, er jeg stadig hos dig " istedet for som i den nye: "bliver jeg bliver færdig, er jeg stadig hos dig." I alle de gamle bibel-forklaringer jeg har, som er skrevet til den gamle oversættelse, forklares det enstemmigt med, at hvis David under tællearbejdet skulle falde i søvn, så ville han vågne op der, hvor han slap. Stadig med Guds ord i sine tanker, stadig med Guds vejledning for øje.

Den nye oversættelse

Jeg ved ikke, hvorfor den nye oversættelse er blevet ændret. Måske fordi grundteksten rummer en større dybde, som kan være svær at få med. Med den nye oversættelse antydes det, at David kunne blive færdig. Sådan kan vi vel opleve det i vores liv, at vi møder ting, begivenheder som er så svære, at vi er ved at drukne i dem, og slet ikke kan få øje på Guds vejledning. Så kan det opleves, som at vi ikke har mere at tælle, vi er blevet færdige. Davids trøst her er, at selv da, er han stadig hos Gud.

Gud forlader os aldrig

Tidligere i salmen (v. 11) siger han, at mørket ikke er mørke for Gud. Altså, både hvis vi bliver trætte og falder i søvn i vores undren over Guds storhed, eller vi møder så meget svært, at det skjuler Guds omsorg for os, så er den ikke borte. Så er Han ikke borte. Når det går op for mig, er det svært ikke at begynde at tælle igen.


Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Lagt på nettet 19.09.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også