26.02.2002 12:00 Age: 22 yrs
Category: Troen, Menneskelivet

Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Kan tro og videnskab forenes?

Jeg er i gang med en naturvidenskabelig uddannelse indenfor kemi og har spekuleret lidt over, hvordan man i det daglige studie kan få troen til at hænge sammen med naturvidenskaben. Kan man mixe det lidt sammen eller...?

Svar:

Jeg mener at tro og videnskab hænger sammen. Det er ikke nogen god ide at dele sit liv op i tro på den ene side og videnskab på den anden. Det svarer til, hvad der er at sige om vores tros betydning for vores liv. Det nytter ikke noget, at troen blot er noget vi praktiserer om søndagen i kirken, troen må derimod fylde vores liv og få betydning for alt hvad vi gør - dermed også på videnskaben.

Man kan også sige, at troen og videnskaben må hænge sammen, hvis ens verdensbillede skal være konsistent. På den måde mener jeg, at det er vigtigt for os at gennemtænke, hvorledes den videnskab vi lærer og så vores tro, kan være rigtig samtidig. Måske er der ting i vores tro, vi ikke har fået rigtigt fat om. Et eksempel herpå kan være, at den katolske kirke engang fastholdt, at Jorden var universets centrum, og at Solen bevægede sig rundt om Jorden - at mene andet var kættersk. Dette er et eksempel på, at noget man selv mener bliver tillagt Bibelen og troen, selv om Bibelen i virkeligheden intet siger om det. Her kan videnskaben bidrage med information, som kan give os et bedre billede af virkeligheden.

På den anden side er jeg overbevist om, at Bibelen er Guds ord, og at Bibelens Gud er universets skaber. Dermed har Bibelen en ganske suveræn autoritet. Derfor tror jeg, at vi gør ganske klogt i at forholde os meget skeptiske overfor videnskabelige teorier, der klart strider mod Bibelens vidnesbyrd. Evolutionsteorien er et eksempel på en sådan teori. Hvis man nu vil forsøge at mixe skabelsen og evolutionen, for ligesom at have et ben i hver lejr, så mener jeg, at man får noget dårligt ud af det.

Det er her vigtigt at gøre sig klart, hvad der er sandhed. Sand videnskab og sand tro vil jo nødvendigvis hænge sammen. Hvis tro og videnskab strider mod hinanden, så må mindst den ene have uret. Altså må man til nøje at gennemtænke på den ene side hvad troen egentlig siger, og på den anden, hvor sikker videnskaben er. Her er det en god ide at kigge i litteraturen, der er faktisk overvældende mange betydningsfulde videnskabsmænd, både før og nu, der er/var kristne eller teister.

Albert Einstein har fx sagt: "Religion uden videnskab er blind, videnskab uden religion er lam." En lille bog om emnet er "Videnskab og tro" af Michael Poole, ISBN 87-7794-130-6. Jeg håber, at dette kan hjælpe dig, vend endelig tilbage med yderligere kommentarer eller spørgsmål.


Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Lagt på nettet 26.02.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også