22.05.2014 16:04 Age: 10 yrs
Category: jn-svar
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Kan og ved Gud alt?

Jeg har tænkt meget over disse tre spørgsmål:

  1. Vil Gud gå igennem alt for at komme i snak med os?
  2. Ved Gud præcis hvad vi tænker, mener om tingene og brændene ønsker?
  3. Er der noget liv efter døden? Og hvor foregår det i så fald hvis det sker? Himlen? Jorden?


Svar:

Det er bestemt 3 gode spørgsmål, som der kunne gives lange og komplicerede svar på. Jeg vil her give dig nogle korte svar og håber, at det er noget du kan bruge.

1. Vil Gud gå igennem alt for at komme i snak med os?

Jeg tror, at den eneste grænse for Guds vilje til at komme i kontakt med os går ved hans kærlighed. Kærligheden er på én gang det, der både driver og bremser Gud. Det var kærligheden der drev Gud til i første omgang at skabe os mennesker i sit billede. Men det var også kærligheden, der tvang ham til at drive de første mennesker ud af paradiset fordi de havde gjort oprør imod ham. Og det var kærligheden der fik ham til at sende Jesus til jorden og betale den højeste pris for at vinde os tilbage til fællesskab og evigt liv med ham.

Så svaret må være ja. Gud går gennem alt, selv gennem døden. Men hans kærlighed er også hellig og retfærdig og derfor kan han ikke tvinge os til at elske ham og tro på ham. Det må være vores frivillige valg og her går grænsen for hvad Gud vil gøre. Da han er kærlighed og kærlighed kun kan leve i frihed, så kan Gud ikke tvinge os til at tro på ham.

Jesus samler på mange måder omfanget af Guds kærlighed når han i Johannesevangeliet kap 3 vers 16 siger: "Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv."

2. Ved Gud præcis hvad vi tænker?

- og hvad vi mener om tingene og brændende ønsker?

Ja, det tror jeg faktisk han gør. Både Ny Testamente og Gammel Testamente understreger, at Gud kender os ind i det inderste. David skriver i Salme 139: "Herre, du ved alt om mig, du kender mit hjerte til bunds. Du er klar over alt, hvad jeg gør, du kender mine inderste tanker. Du ved, hvor jeg går om dagen og sover om natten, du lægger mærke til al min færden. Du ved, hvad jeg vil sige, før jeg kan nå at åbne munden."

Og i Hebræerbrevet kapitel 4 vers 13 står: "Ingen kan gemme sig for Gud. Alt ligger åbent og udbredt for hans øjne, og vi skal engang stå til regnskab over for ham."

Der er intet ved os mennesker som er skjult eller ukendt for Gud. Det gælder både hvad vi tror og tænker, hvad vi ønsker og de svigt og fejl vi har på samvittigheden. Gud ved det. Men som jeg skrev ovenfor, så trives kærligheden kun i frihed og derfor vil Gud og at vi frivilligt både bekender vores synder for ham og beder ham om de ting vi ønsker. Selvom begge dele er kendt af ham i forvejen. Han tilgiver os ikke automatisk og opfylder ikke automatisk alle vore bønner og ønsker uden at vi har bedt om det. At bede til Gud er at udtrykke sin tro og tillid til ham. Og når vi gør det, så åbner vi os for at Gud kan velsigne os med det vi har brug for. Først og fremmest hans tilgivelse for vore synder. Og dernæst for de gode gaver han gerne vil give os.

Vi får også meget i livet, som vi ikke direkte har bedt om. Også selvom vi ikke tror på Gud. Det skyldes Guds overbærenhed og omsorg for alt han har skabt. Men der er en særlig velsignelse i at få det som vi har bedt Gud om. En velsignelse som vi kun får del i når vi tror på ham og lægger vore liv i hans hænder.

3. Er der noget liv efter døden?

- Og hvor foregår det i så fald hvis det sker? I Himlen eller på Jorden?

Ja, der følger et evigt liv efter døden. For alle som tror på Gud og har taget imod hans tilgivelse og velsignelse, bliver det et herligt liv i fællesskab med Gud, uden alt det onde og ulykkelige som er en del af det liv vi lever nu. Bibelen giver os flere steder små glimt af dette kommende evige liv. Nogle steder virker der som om det foregår et andet sted end her på jorden, altså i himlen. Og andre steder antydes det, at det himlen kommer ned på jorden og at det således er her på jorden, at vi også i evigheden skal leve.

Jesus siger det i Johannes evangeliet kapitel 14 sådan: "I min Fars hus er der masser af boliger. Hvis ikke, ville jeg have sagt det til jer, for jeg er på vej hen for at gøre alt klar til, at I kommer. Når alt er parat, kommer jeg tilbage for at hente jer, så I altid kan være sammen med mig der, hvor jeg er."

Under alle omstændigheder, så er det evige liv et liv hvor skellet med menneskernes verden (jorden) og Guds verden (himmelen) er ophævet. Og jeg tror det er i en verden, som på mange måder ligner den vi kender, blot uden krig, sygdom, sult, sorg, død og alt det andet som i dag gør livet tungt og svært.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 22.05.2014

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også