06.11.2002 12:00 Age: 22 yrs
Category: Troen, Omvendelse-rel
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Kan jeg ikke vende tilbage til Jesus?

Jeg blev kristen for cirka et år siden. Men siden har jeg ikke levet mit liv, sådan som jeg gerne ville.
Jeg læste i Bibelen, at hvis man synder, efter man har lært sandheden at kende, så er det umuligt at komme ind i Guds rige.
Men hvis jeg nu angrer og virkelig ønsker at give mit liv til Jesus, kan jeg så ikke det? Der står, at man ikke kan omvende sig to gange, fordi man så korsfæster Jesus for anden gang og gør ham til en løgner. Hvad gør jeg?

Svar:

Mange kæmper med det spørgsmål, som du også kæmper med. Det har jeg også selv gjort. Den bibeltekst, som du kæmper med, er Brevet til Hebræerne 10,26-31: For synder vi med vilje, efter at vi har lært sandheden at kende, findes der ikke længere noget offer for synder.

Forskel på fald og frafald

Vi må gøre os klart, at forfatteren ikke taler om den daglige synd, som desværre klæber til os, fordi vi er syndere. Han taler om frafaldet, den bevidste og vedvarende afsværgelse af den kristne tro. Han taler altså om et livslangt frafald fra den kristne tro. Det er han også inde på i 3,12 og 6,4-8. Der er forskel på fald og frafald. Han taler altså ikke om dit problem.

Det fremgår klart af den kærlighed og tilgivelse, som Gud viste kong David (2 Samuelsbog 11-12), og som Jesus viste Peter (Johannesevangeliet 18 og 21,15-23).

Hvis nogen synder, har vi en talsmand i himlen, skriver Johannes i sit første brev (Johannes' 1. brev 1,5-2,2). Jesus lover: "Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort" (Johannesevangeliet 6,37). Det løfte står fast, uanset hvor meget vi har syndet, og uanset hvor meget vi kommer til at synde i fremtiden.

Det afgørende er ikke, hvor meget vi sejrer, eller hvor mange nederlag vi lider, men om vi fortsætter kampen eller opgiver kampen mod synden. Opgiver vi kampen, da glider vi bort fra Jesus, men fortsætter vi kampen, da bliver vi hos Jesus, da bliver vi i nåden, uanset hvor mange nederlag vi lider.

En trøst - et løfte

Et af de stærkeste og mest trøsterige udsagn i Bibelen om frelse for frafaldne står i Jeremias Bog 3,22, hvor Gud selv siger: "Vend tilbage, I frafaldne, så vil jeg helbrede jeres frafald". På lignende vis siger Gud i Hoseas Bog 14,5: "Jeg vil helbrede deres frafald og elske dem med glæde".

Derfor: Ja, du kan angre og give dit liv til Jesus. Du er velkommen hos ham, mere end du aner.


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 06.11.2002

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også