27.02.2003 12:00 Age: 21 yrs
Category: Troen
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Hvornår sker genfødelsen?

Finder genfødelsen sted i barnedåben eller ved omvendelsen?Taler bibelen ikke om at vi genfødes ved tro?

Svar:

Ordet genfødelse og genføde bruges kun fire gange i Bibelen, nemlig i Matthæusevangeliet 19,28 (her er det verden, der genfødes) og Peters 1. brev 1,3; 1,23 samt i Paulus brev til Titus 3,5, hvor det er mennesker, der genfødes.

Disse tre sidste tekster taler henholdsvis om, hvad vi genfødes til *levende håb*, af *Guds ord* og ved *badet, dvs.dåben*. De to sidste taler altså om de ydre midler eller "instrumenter", som Gud bruger, og kun 1 Pet 1,3 taler om den indre forandring (det levende håb), mens ingen af teksterne taler om tro.

Derimod taler Johannes' 1. brev 5,1 om, at den troende er født af Gud.

Derfor vil jeg svare, at genfødelsen formidles ved Guds ord og dåb. De er Guds nådemidler eller redskaber eller instrumenter. Men genfødelsens indhold er troen (dvs. omvendelsen til Gud) og det levende håb.

Det overraskende ved barnedåben er, at Bibelen lærer os, at et barn kan tro fra fødslen. David siger fx til Gud i Salme 71,6: Fra fødslen har jeg støttet mig til dig.

Det springende punkt er, om alle barnedøbte kommer til tro i barnedåbens øjeblik. Det er der ingen afgørende bibeludsagn om, men der er en vigtig parallel. Og det er alle de børn, som blev ført gennem Det røde Hav dengang Israel flygtede fra Ægypten. Bibelen bruger dette som et billede på at de blev "døbt til Moses" (Paulus' 1. brev til Korintherne 10). Det var dem, der kom frem til Det forjættede Land, ikke de voksne.

Et andet springende punkt er, om den barnedøbte, som falder fra sin tro og senere omvender sig, genfødes på ny. Det tror jeg selv ud fra Johannes' 1. brev 5,1. Men nogle vil kun bruge ordet genfødelse om den første omvendelse i barnedåben. Her har vi lov til at være forskellige, når blot vi er klar over, at troen er afgørende for at vi bliver frelst.

Jeg må også understrege, at der ingen genfødelse er uden tro eller omvendelse. Når jeg regner med genfødelse i barnedåbsøjeblikket, så skyldes det altså, at jeg regner med tro i barnedåbsøjeblikket eller endog før ud fra Salmernes Bog 71,6 som sagt.


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 27.02.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også