10.11.2005 12:00 Age: 19 yrs
Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Hvornår rammer ulykkerne mig?

Tror du, at der er fordelt et antal "ulykker" på hver person, men at de kommer til udtryk på forskellige måder... nærmere sagt, så er det jeg søger svar på, om hvis man har haft et liv, uden dødsfald i den nærmeste familie osv., om turen så bare kommer til os senere.. eller hvordan har du oplevet det i dit liv med Gud? Kan du stole på, at det hele nok skal gå... for det kan jeg ikke.. jeg mangler hjælp til at stole på ham tror jeg..

Svar:

Tak for dit spørgsmål. Og jeg kan meget godt følge dig i din tanke og din utryghed.

Intet mønster for ulykker og sorger

Men jeg kan straks berolige dig med, at når vi tænker sådan, så er det mere overtro og skæbnetro, der ligger i os. Der er ikke noget mønster i eller nogen jævn fordeling af de ulykker og sorger, der rammer den enkelte. Faktisk virker det så tilfældigt, hvad der rammer den enkelte, at det i sig selv virker uretfærdigt og formålsløst. At Gud faktisk har en plan og en vilje med vores liv, kan sommetider virke fuldstændig uigennemskueligt.

Livet gi'r ingen løfter

Faktisk er jeg ikke sikker på, at det er Gud, du mangler hjælp til at stole på. Er det ikke snarere sådan, at du ikke rigtig stoler på livet? - hvad kan der ikke ske, hvornår rives tæppet væk under min tilværelse, hvornår er mit liv pludselig evigt forandret fra det ene øjeblik til det næste? Det er den slags tanker, der gør, at man føler sig utryg og bekymret; og det har meget at gøre med, hvordan man er skruet sammen som menneske. Nogle af os synes simpelt hen at have mere bekymrede gener end andre. Men for os alle gælder det jo, at vi ikke har nogen garanti eller noget løfte fra livet om, at det vil arte sig godt og opføre sig ordentligt; vi lever i den forstand alle en utryg tilværelse.

Men du er på den anden side heller ikke bestemt til et vist mål af lidelser og sorger, sådan at jo længere tid der går, jo flere må der en dag ramle ned i hovedet på dig på én gang. Sådan fungerer det ikke.

Guds løfte

Men Gud kan du stole på! Du er i hans hånd! Ikke sådan, at du er forsikret mod ulykker og sorg, men sådan, at "alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud", og at " hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre" (Rom. 8,28 og 8,38ff).


Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Lagt på nettet 10.11.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også