19.12.2006 12:00 Age: 18 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Hvorfor vælter Helligånden os omkuld?

I den menighed, jeg kommer i, slutter præsten gudstjenesten af med at berøre de fremmødte foran podiet med Helligånden, med det resultat at de ryger i gulvet med et brag. Har selv prøvet det, og jeg ved derfor, at det er "ægte" og ikke et "trick". Mit spørgsmål er: Jeg går ud fra at det er Helligåndens kraft der får en til at dejse omkuld, men hvad er egentlig meningen med det ?

Svar:

Det er et interessant spørgsmål, som jeg skal prøve at besvare efter bedste evne.

Ingen direkte vejledning

Først må vi konstatere, at Bibelen slet ikke beskriver dette fænomen, så vi har ingen direkte vejledning fra Guds Ord. Der beskrives enkelte gange at fjender falder om af rædsel eller at kristne bevidst lægger sig ned i tilbedelse - men ingen af disse ting har jo noget at gøre med det at falde bagover under forbøn og håndspålæggelse. Så vi må prøve at besvare spørgsmålet uden at have et direkte bibelord.

Muligvis slet ikke Helligånden

Dernæst må vi konstatere, at det er et fænomen, der er set i mange forskellige sammenhænge - både kristne og ikke-kristne. Det er altså hverken begrænset til en bestemt kristen gruppe - eller begrænset til kun at ske blandt kristne (ligesom for eksempel tungetale, profetier og overnaturlige helbredelser også sker i ikke-kristne sammenhænge).

Da det også findes udenfor kristne sammenhænge, kan vi ikke udelukke at også andre kræfter end Helligånden kan være på spil:

Dels kan der være onde åndsmagter på spil - det advarer Det Nye Testamente os klart om, kan ske: Satan (forhenværende engel) prøver at narre os på alle mulige måder, ofte ved at efterligne Guds gode ting;

Og dels kan psykiske og metafysiske kræfter være på spil - uden at vi kan registrere det i vores bevidsthed: vi kan opleve ting som noget, der helt klart sker med os gennem udefrakommende kræfter - og i virkeligheden er det bare vores psyke, der får det til at ske. Dette sidste er afprøvet og eftervist utallige gange indenfor forskellige fagområder: både hypnose, suggestion, trance og almindelig illusion kan skabe den slags "oplevelser" - også med fysiske reaktioner som for eksempel fald til følge.

Så: det behøver slet ikke være fra Helligånden, selv om man oplever det sådan. Det kan desværre komme andre steder fra - også selv om man oplever det som "ægte".

Måske Helligånden – men hvorfor så?

Men det kan vel også være Helligånden. Og så er det ganske rigtig et godt spørgsmål: hvorfor skulle Han gøre det? Og det er det, det er så svært at finde en fornuftig grund til - især når Han tilsyneladende slet ikke brugte denne "taktik" på Det Nye Testamentes tid.

Især i forbindelse med den såkaldte "Torontobevægelse", hvor disse fald-fænomener kom rigtig meget i fokus, har dette være meget diskuteret.

Fire mulige forklaringer

Dem, der mener, at det er Helligånden, der virker i de personer, der falder, har et eller flere af følgende forslag til forklaring:

• Det er Guds måde at ydmyge os vestlige kristne. Vi er blevet så forstands-orienterede, at Gud nu sender os noget, vi slet ikke kan forstå! Der er ingen "fornuft" i det – men fordi vi er blevet sådan, at alt i kristendommen skal være "fornuftigt”, så viser Gud os nu, at Han er større end vores fornuft!

• Det er en måde at få os gjort så stille og små, at Gud kan komme til at arbejde i os. Mange taler om, at der sker en indre "heling" i dem, mens de ligger på gulvet: Gud løser op for deres følelser og giver dem fred.

• Helligånden kommer simpelthen så kraftigt ind i personen, at han eller hun falder om!

• Fænomenet står ganske rigtig ikke i Bibelen, fordi det er Guds store overraskelse til os i de allersidste tider!

Personligt er jeg altid meget kritisk overfor at Helligånden skulle virke på andre måder end dem, Han brugte på de første kristnes tid; at Han skulle opføre sig på andre måder, end dem, der er lovet i Bibelen. Jeg kan ikke udelukke, at Helligånden undertiden gør den slags ikke-lovede ting. Men jeg synes, det er rigtig mærkeligt at kristne lader den slags ting ske i en menighed uden at vide, hvad det skal gøre godt for! Det undrer mig, hvis en prædikant "nedlægger" folk på den måde (eller "giver dem en tæppetur" som det hedder i Toronto-sammenhænge) uden at kunne forklare, hvad det er for en velsignelse, Helligånden ønsker at give os.

Men som sagt: det er et vanskeligt område, og der findes mange meninger omkring det. Da man ikke kan finde svaret i Bibelen, kan man groft sagt vælge to veje: enten at være dybt skeptisk (og lade være med at gå frem til håndspålæggelse) eller at tage imod det som en overraskelse fra Gud.


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 19.12.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også