12.11.2009 12:00 Age: 14 yrs
Category: rel-pinse

Skrevet af:
Sten Nielsen

Hvorfor så mange forskellige kristne kirker?

Jeg kunne godt tænke mig at vide hvorfor, vi er så mange forskellige slags "kristne": Amish, Anglikaner, Assemblies of God, Baptist, Episkopal, Græsk ortodoks, Jehovas Vidne, Katolik, Kristi kirke, Lutheraner, Mennonit, Metodist, Mormon, Pinsekirken, Presbyteriansk, Protestant, Syvende-Dages-Adventist osv. osv. osv.

Hvordan kan det være, at der er så mange der kalder sig kristne? Biblen er klar i sit budskab, hvorfor kan man så ikke lave en fælles kirke for kristne?

Hvem er det der har misforstået noget? Hvordan ved man, hvilken af alle disse "grene", der er den Sande? For alle kan vel ikke have ret? Jeg finder det underligt, at der er så mange måder forstå Guds ord på.

LM og IM, kan jeg ikke se nogen umiddelbar forskel på, hvorfor ikke bare slå de to organisationer sammen?


Svar:

Det er rigtigt, som du selv siger: Bibelen er klar i sit budskab. Det er altså ikke Gud eller Bibelen, der er skyld i, at der er så mange forskellige trosretninger og kristne samfund og kirker. Men det er forvirrende! Det vil jeg gerne give dig ret i.

Faktisk er det ikke noget nyt fænomen, at der er mange forskellige trosretninger og kirkesamfund: Helt fra de første århundreder, har der været forskellige kirkesamfund. Det er bl.a. derfor, vi har flere trosbekendelser i Folkekirken. Her udtrykkes nemlig hele kirkens liv og tro med mange forskellige og præcise udtryk. Allerede omkring år 300 efter Kristus blev det nødvendigt, fordi der var forskellige opfattelser af og udtryk for, hvem Jesus er og dermed, hvad vi tror på. Og lige siden den gang har der været mange forskellige kristne kirkesamfund.

Vi kan altså konkludere, at de mange forskellige ”slags” kristentro dybest set kommer fra menneskers forskellige opfattelse af og udtryk for, hvad det er, vi tror på!

Når du spørger, hvordan vi så kan vide, hvem af dem, der er sande, så er det straks langt vanskeligere at svare kort på. I udgangspunktet må vi altid spørge Bibelen: Er den tro og lære, der praktiseres, i overensstemmelse med det, Bibelen lærer os?

Og ja, da må vi indrømme, at rigtig mange af de menigheder, du nævner, godt kan rummes indenfor den bibelske lære – der er også nogen, der ikke kan. Men forskellene opstår ofte, når man skal tage konsekvensen af den bibelske lære! Det kan være i spørgsmålet om dåb; eller det kan være spørgsmålet om, hvor nøje man skal tage Bibelens ord om det ene og det andet forhold i livet osv.

Men her er det vigtigt, at man prøver sin kirkes lære og undervisning på om det passer med Bibelen og kirkens bekendelse. Det er sådan, vi finder frem til sandheden.

Og så er det i øvrigt altid utroligt godt at være en del af den samme menighed eller det samme missionshusfællesskab hele tiden. Derved får man nemlig bl.a. opbygget fortrolighed til det, der prædikes og læres i menigheden, og man får tillid til dem, som har ansvaret for at læren er sand og i overensstemmelse med Bibelens lære.

Og til slut: Når du bemærker, at LM og IM jo er det samme og derfor burde slå sig sammen, så kan man jo også have det modsatte synspunkt: Ved at være to forskellige organisationer, når man måske i virkeligheden endnu flere mennesker med evangeliet om Jesus Kristus!

Så lad os konkludere, at der vist altid vil være mange forskellige kirkesamfund, trosretninger og organisationer. Vi er jo mennesker i dag akkurat som i 300-tallet! Men lad os samtidig prøve at glæde os over de mange kristne i verden på trods af forskellighederne - og at kirkene i dag er meget bedre til at snakke sammen og respektere hinanden. En gang skal vi jo alle være sammen i Guds Rige! Det er da et fantastisk perspektiv!


Skrevet af:
Sten Nielsen

Lagt på nettet 12.11.2009

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også