02.09.2000 12:00 Age: 24 yrs
Category: Kirken, Bibelen

Skrevet af:
Brian Christensen

Hvorfor flere versioner af fadervor?

Hvorfor siger nogle i Fadervor: "Du som er i himmelen", mens andre siger: "Du som er i himlene"? Hvad er mest korrekt og hvorfor findes der disse to versioner af Fadervor?

Svar:

"Fadervor" findes i flere udgaver af flere grunde. For det første findes den to steder i Bibelen, nemlig i Mattæusevangeliet kapitel 6,9-13 og i Lukasevangeliet kapitel 11, 2-4. Det er Mattæus, der har den udgave, som vi normalt bruger.

For det andet oversættes Bibelen med jævne mellemrum og f.eks. da vi fik en ny oversættelse i 1992 var der ændret lidt i ordstillingen og enkelte ord i forhold til bibelen fra 1948. "Fadervor" bruges som bekendt ikke bare til oplæsning, så selvom der ændres i ordlyden i Bibelen, så beder mange bønnen sådan som de altid har gjort.

Denne alm. brug af bønnen har også haft betydning for den måde som "Fadervor" bedes i kirken, for der er faktisk to muligheder i Ritualbogen, dvs. gudstjenestens "køreplan". Enten kan man bede den gamle udgave (med "vorde" og "Thi") eller men kan bede den nye fra 1992-bibelen.

Men med hensyn til "Himlene" eller "Himlen", så burde der nu ikke være nogen forskel. For det hedder i de to sidste udgaver af Bibelen: "Himlene" og det gælder også de to forskellige der kan bedes i kirken. Det er sikkert et alm. brug af ordet "Himmel", der gør at nogen beder på den måde. Det mest alm. er jo at sige, at Gud er i himmelen og lidt senere i bønnen bedes der jo også "Ske din vilje, som i himmelen, således også på jorden". Men det hedder altså "Du som er i himlene", hvis det skal være, som der står og bedes i kirken.

Meningen med denne flertalsform er måske en forestilling om flere himle i den åndelige verden. Jeg tror dog mere på den udlægning af det, som jeg engang læste i en kommentar til bønnen. Nemlig at "himlene" udtrykker, at Gud ikke bare er ét sted, så man har ham placeret. Himlene er den åndelige virkelighed, som er overalt og derfor betyder det, at han kan være os nær altid.


Skrevet af:
Brian Christensen

Lagt på nettet 02.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også