20.12.2006 12:00 Age: 17 yrs

Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Hvorfor blev IM så udbredt?

Jeg har et par spørgsmål om Indre Missions historie, som jeg håber, I kan hjælpe mig med. Hvad var der "galt" med den almindelige kristne tro, siden at Indre Mission kunne få så voldsom fremgang i Danmark fra 1853 og frem? Og hvorfor fik Indre Mission så voldsom fremgang i "det mørke vestjylland" frem for København?

Svar:

Fornuftspræget kristendom

Oplysningstiden i 1700-tallets slutning og ind i 1800-tallet havde præget den danske kirke og befolkning. Det centrale indhold i den kristne tro (tilgivelse og nåde ved Jesus Kristus, tro som vejen til frelse og evigt liv) var stort set lagt til side af teologerne og erstattet af gerninger og fornuft. Samtidig var kristendommen nærmest en sag for præster alene.

Ny, klar forkyndelse

I 1800-tallet kom med de gudelige vækkelser og Indre Mission en helt ny linje. En række mennesker vendte tilbage til klassisk kristentro - bag om oplysningstiden til Bibelen og Luthers lære. Det gjaldt både præster og lægfolk. Præster som Vilhelm Beck begyndte at prædike anderledes indholdsfyldt og klart end præsterne før dem, og så strømmede folk til kirke. Og vigtig for Indre Missions fremgang var også, at man benyttede den nye religionsfrihed og mødefrihed (fra 1849) til at holde møder, hvor almindelige mennesker kunne fortælle om deres tro. Så kom Bibelen og Luthers tanker om alle kristnes aktivitet i funktion igen. Og den megen kirkelige aktivitet og mission førte til, at mange flere kom til tro, og mange kirker blev fyldte igen.

Et broget mønster

Indre Missions vækkelser og fremgang var spredt ud over landet på en måde, som det er svært at gennemskue. Det begyndte på Sjælland, og mange steder i det mørke Vestjylland nåede Indre Mission aldrig til! Men som helhed blev Indre Mission stærkere i Jylland end på øerne. Indre Mission kom især til at præge "nye" egne af landet - steder, hvor man dyrkede heden op, anlagde stationsbyer eller helt nye byer (Esbjerg og Herning). I Københavns nye bydele kom Indre Mission også til at præge kirkelivet via de mange nye kirker, som blev bygget af Kirkefondet, for her ansattes typisk præster med tilknytning til Indre Mission. Af forskellige grunde fik København sin egen historie, og Vilhelm Becks Indre Mission arbejdede kun uden for hovedstaden. Men selv om Indre Mission som forening ikke prægede København, var det alligevel den linje, der prægede mange af hovedstadens kirker.

Socialisme i stedet for Indre Mission

I de fattige arbejderkvarterer fandt også socialismen stor indgang i 1800-tallet - tit i meget kirkekritisk udgave, og derfor blev mange arbejdere kritiske overfor kirken og Indre Mission. De højere sociale lag blev ofte præget af Georg Brandes og ukirkeligheden, så også af den grund blev Indre Mission ikke så stærk en bevægelse i hovedstaden som nogle steder i landet – for eksempel nogle steder i Vestjylland.


Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Lagt på nettet 20.12.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også