02.05.2012 12:00 Age: 12 yrs
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Hvordan ser man ud på den nye jord?

Hvordan ser man ud, når man er død og opstået igen på den nye jord?

Svar:

I slutningen af Lukasevangeliet (24,36-43) står der, at Jesus efter sin opstandelse viste sig for sine venner eller disciple og bad dem både se hans hænder og fødder og føle på ham. Han var ikke et spøgelse, men havde kød og knogler og spiste også et stykke af en stegt fisk. I slutningen af Johannesevangeliet (20,19-29) står der, at Jesus efter sin opstandelse viste dem sine hænder og sin side. Jesus var altså både meget konkret fysisk legemlig med kød og knogler, og han var genkendelig på sine ar efter korsfæstelsen, så fortiden var ikke forsvundet fra hans krop.

Samtidig læser vi i de samme skrifter, at Jesus kom til dem, mens dørene var lukkede, og det betyder, at hans krop havde nye egenskaber, som den ikke havde haft før (Lukasevangeliet 24,36 og Johannesevangeliet 20 vers 19 og 26).

I et af sine breve sætter Paulus ord på denne nye tilstand. Han kalder Jesu legeme i denne skikkelse for hans herliggjorte legeme. Modsætningen til dette herliggjorte legeme er vores egen nuværende legemlige tilstand, som Paulus samme sted kalder "vort fornedrede legeme" (Filipperbrevet 3,21). Fornedret kan vi gengive med "ydmyget" eller "nedbøjet". "Herliggjort" kan vi til dels gengive med "ophøjet".

Et fornedret legeme er en krop, som kan rammes af sygdom, tortur, sult og død. Et herliggjort legeme er en krop, som ikke kan rammes af disse ting, og som ovenikøbet kan gå gennem lukkede døre og pludseligt blive usynligt (Lukasevangeliet 24,31) og således ikke er bundet af rummet og måske heller ikke af tiden. Undertiden kan andre genkende ansigtet og undertiden ikke (Lukasevangeliet 24,13-35, særlig vers 16 og 30-31)

Fælles for de slags legemer eller kroppe er, at de begge har kød og knogler.

Det glædelige er så, at Jesus vil forvandle vort fornedrede legeme og give det samme skikkelse om hans herliggjorte legeme (Filipperbrevet 3,21). Den, der tror på Jesus, vil altså i opstandelsen få samme slags krop, som Jesus har nu, nemlig et herliggjort legeme.

Hvordan denne krop nærmere ser ud mht. alder og skønhed osv. siger Bibelen ikke noget om.

Jeg håber, at dette var tilstrækkeligt. Ellers må I spørge igen.


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 02.05.2012

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også