01.09.2000 12:00 Age: 24 yrs
Category: Evigheden

Skrevet af:
Brian Christensen

Hvordan ser himlen ud?

Hvordan ser himlen ud?

Svar:

Jeg har prøvet nogle gange at ligge på ryggen på græsplænen og kigge op i den blå himmel og undret mig: Gad vide, hvordan Guds himmel ser ud, og hvordan det er at være dér. Og mens de små skyer driver forbi, så er det ikke svært at forestille sig engle, der svæver rundt fra sky til sky.

Men vi skal selvfølgelig ikke tro, at Gud særligt er opad (eller henad, eller nedad), som om vi kunne rejse et sted hen i verden eller i universet og finde Guds bolig. Guds himmel er ikke et sted i denne verden, men vi bruger det som et udtryk, der beskriver dér, hvor Gud er. Bibelen er fyldt med fortællinger om, at Gud fra sin himmel kan træde ind i vores verden. Han kan tale til mennesker, sende engle til jorden, og han har sendt sin egen søn Jesus til verden. Himlen er ikke begrænset af tid eller de love, som ellers gælder i vores verden (f.eks. afstand og kropslighed), så derfor kan vi sige, at ligesom Gud kan være overalt, så er himlen overalt.

Men selvom Gud kan overskride grænsen mellem himlen og jorden, så kan vi ikke overskride denne grænse. Derfor kan vi ikke vide noget om himlen, og hvordan der ser ud dér. Og dog. Gud har i drømme eller syn givet mennesker lov til at se ind i himlen og hans sendebud har åbenbaret noget om den himmelske verden.

Hvis man skal sige, hvad der fortælles i bibelen om himlen, så vil jeg dele det op i to dele, nemlig nutid og fremtid. For at tage det sidste først, så vil der engang ske det, at Gud gør en ende på denne verden og alle dem som har taget imod det evige liv som Guds gratis gave ved dåb og tro, - de kommer i himlen. Når vi taler om, at de døde er i himlen, eller at vi kommer i himlen, så er det denne fremtid, vi taler om. Til den tid vil himlen og jord være ét. Gud vil skabe en ny jord, som vi skal leve evigt på. En verden, hvor der vil være dyr, træer, vand og huse. Der skal ikke være en sol til at lyse, men Gud selv skal være lyset for os. Der vil være smukt, og alting vil være, som Gud havde skabt det fra begyndelsen. Flere steder i Det Gamle Testamente tales der om denne nye verden, og Johannes Åbenbaring fortæller også om det i de sidste kapitler.

Det er derimod meget lidt, vi kan sige om himlen, som den ser ud nu. Det eneste, vi kan sige, er, at himlen er fyldt med Guds lys, varme og kærlighed. Der er også fortalt om, at Faderen sidder på en trone, og at der er et tempel, hvor man i den himmelske verden tilbeder Gud. Så himlen er ikke et sted, hvor man svæver rundt og spiller på harpe, men det er Guds bolig. Og dér vil det altid være godt at være.


Skrevet af:
Brian Christensen

Lagt på nettet 01.09.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også