24.11.2011 12:00 Age: 13 yrs

Skrevet af:
Brian Thisgaard Olesen

Hvordan prioriterer vi Gud og troen?

Vi er et kærestepar, som har siddet og snakket om kristendommen, og er vi kommet frem til flere spørgsmål, som vi godt kunne tænke os svar på. 1. Hvorfor skal man have Gud som førsteprioritet? Handler det ikke "bare" om tro? 2. Hvad betyder det at have Gud som førsteprioritet? 3. Er man mindre kristen, hvis man prioriteter IMU og andre kristne fællesskaber lavere end personlige interesser? 4. Kommer man i Himlen "kun" ved at tro? Hvis "ja" hvorfor skal man så læse i Biblen? 5. Har det nogen betydning, at Biblen er skrevet af syndige mennesker? Kan der være tidsmæssige holdninger indblandet?

Svar:

Mange tak for jeres spændende spørgsmål! Jeg synes det er en vigtig snak I har haft med hinanden. En snak jeg kun kan opmuntre jer til at fortsætte. Der findes flere spørgsmål og svar om omtrent de samme emner i svararkivet her på siden. Dem vil jeg opmuntre jer til også at læse.

Jeg vil ikke slavisk svare på jeres spørgsmål, i den rækkefølge I stiller dem. For der er noget, som er vigtigt for mig først og fremmest at sige om troen:

Hvordan bliver jeg frelst?

Sådan som jeg læser jeres spørgsmål, så spørger I i virkeligheden ind til, hvad det vil sige at tro. Og helt logisk melder spørgsmålene sig så, om hvordan vi skal forstå troen i forhold til mine prioriteter i livet, det kristne fællesskab, bibellæsning osv.

Når man læser om tro i Bibelen, står det meget klart, at hvis du tror på Gud og Jesus, og det som Jesus har gjort for dog, så ER du frelst. Så såre simpelt kan det siges – det kræver faktisk ”bare” at du tror på Jesus, som I selv skriver.

Et par eksempler ud af mange i Bibelen, kan vi finde i Johannesevangeliet kapitel 5 vers 24: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet”

Og Johannes´ første brev kapitel 5 vers 13: ”Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv.” Her står der jo sort på hvidt, at hvis du tror på Jesus, så HAR du evigt liv – altså at du er frelst. Der står endda i det sidste vers, at du kan VIDE, at du er frelst. Ikke føle eller fornemme… Ikke gætte eller selv, beslutte… men VIDE! Store ord…

Bibelen og troen

Hvordan kan jeg VIDE det så sikkert? Jo, det kan jeg alene, fordi Guds eget Ord fortæller mig det. Det berører også et af jeres konkrete spørgsmål: Er det nødvendig at læse i Bibelen, hvis det nu ”bare” drejer sig om at tro? Du kan kun vide hvad du skal tro på, og hvordan du skal tro, ved at læse i Bibelen, så i den forstand, ja. Ikke sådan at forstå, at det i sig selv er et grundlag for frelse, at man læser i Bibelen. Men det er meget svært at holde Bibelen ude af regnestykket, da det er her du møder Gud og Hans Ord. Konkret møder du Jesus og det, som Han har gjort for dig. Og det Jesus har gjort for dig - nemlig selve grundlaget for din frelse – fortæller Bibelen dig. Her møder du kort og godt Ham, som din tro skal rettes imod, for at være en frelsende tro.

Apostlenes Gerninger kapitel 4 vers 12: ”Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi

kan blive frelst ved.” Det navn er naturligvis Jesus. Og den Jesus møder du først og fremmest i Bibelen.

Skal jeg spidsformulere alt dette, så vil jeg sige: Du bliver ikke frelst af at læse i Bibelen. Men din tro dør, hvis du ikke læser i Bibelen…

Fællesskabet og troen

Lidt af det samme kan siges om det kristne fællesskab: Du bliver ikke frelst af komme i et kristent fællesskab. Men din tro er i alvorlig fare for at dø ud, hvis du slet ikke kommer i et kristent fællesskab. For her vil du i mødet med andre troende kristne blive opmuntret i din egen tro. Her vil du modtage undervisning og oplæg ud fra Bibelen, som vil gøre, at du lærer Jesus endnu bedre at kende.

Romerbrevet kapitel 10 vers 17: ”Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.”

Hvordan lever troen?

Det fører helt naturligt til det næste store spørgsmål: Hvad vil det så sige at tro? Rigtig meget kan siges her. Igen vil jeg vende jeres opmærksomhed mod nogle af de andre besvarelser her på siden om samme emne.

Men i forhold til jeres spørgsmål, så vil jeg sige, at hvis frelsen betyder noget for jer, så kan det ikke undgås, at Jesus skal være en del af jeres liv. Helt lavpraktisk, vil det sige, at I bruger tid på Ham – prioriterer Ham, om I vil.

Det er i virkeligheden meget logisk: Hvis din kæreste er vigtig for dig, jamen så vil du helt naturligt prioritere tid på ham/hende. Det er ikke noget du tænker så meget over, men det falder dig helt naturligt. Hvis frelsen er vigtig for dig, jamen så gælder det samme med Jesus. Så er det helt naturligt at prioritere tid til læsning af Bibelen, bøn og evt. snak og debat med andre om Gud.

Tro er altså bl.a. at vende sig til Gud, at opsøge Gud, at følge Gud og være sammen med den levende Gud.

Tro er at satse og håbe

At have Gud som førsteprioritet, drejer sig ikke om, at bruge alt din vågne tid og energi på Gud, så der overhovedet ikke er plads til andet i dit liv. Det drejer sig mere om at satse alt på Ham – at sætte alt dit håb til Ham. At satse alt på, at det Jesus har gjort for dig, det er nok til din frelse. Dermed bliver dit håb noget meget værdifuldt for dig – ja, noget umisteligt.

Hebræerbrevet kapitel 11 vers 1: ”Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.”

At have Gud som førsteprioritet vil sige, at din tro på Guds frelse ved Jesus, bliver det allermest værdifulde for dig i dit liv. Det kommer ikke bare over en nat, og ved en beslutning, som du tager. Men det er en proces, som kan tage lang tid, og hvor det er Gud selv, der skal forme dig og din tro.

Spørgsmålet er så: vil du lade Ham få lov til det?

Kan vi stole på Bibelen?

Meget kan også siges til jeres spørgsmål om bibelens troværdighed, som jo tydeligvis er meget vigtig, eftersom troen bygger på ord fra Bibelen. Alle de væsentligste ting i Bibelen – især de dele, der handler om Jesus – er utrolig godt belyst og bevidnet - også af andre kilder end de kristne og jødiske. Så rent historisk er der god grund til at tro på Bibelens troværdighed som kilde. Der er naturligvis enkelte ting beskrevet i Bibelen, som er kulturelt eller historisk betinget. Men det ændrer ikke ved det overordnede: Bibelen er en troværdig kilde til det, der rent faktisk er sket.

Spørg endelig mere konkret ind til dette, hvis I ønsker mere viden om alt dette. Det er et stort emne.

Jeg vil ønske jer Guds velsignelse over jeres liv – også i livet sammen med den levende Gud.


Skrevet af:
Brian Thisgaard Olesen

Lagt på nettet 24.11.2011

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også