06.03.2006 12:00 Age: 18 yrs

Skrevet af:
Erik Bang

Hvordan får jeg tilgivelse?

Sagen er den, at jeg i mine ungdoms-år ofte lavede nogle ting, som jeg idag fortryder meget! Troen til Gud voksede, da jeg var omkring 18 år, og jeg har sidenhen bedt om tilgivelse, medvirket til Gudstjenesterne og fået styr på mit liv. Tilværelsen er også blevet meget bedre, men jeg lider stadig af dårlig samvittighed over nogle af de pågældende ting fra fortiden. Jeg ved godt, at man bør lade fortiden ligge. Men jeg ønsker alligevel en præsts råd ang. hvordan jeg opnår renselse og tilgivelse fra Gud ? På forhånd tak ..

Svar:

Det kan være svært at glemme de ting, vi har gjort forkert. Det er heller ikke altid nødvendigt. Det kan være godt at huske, hvad vi gjorde forkert. Det kan nemlig hjælpe os til ikke at gøre det igen.

Eneste udvej: bekendelsen

Det vigtigste er at blive tilgivet: "Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver vore synder og renser os fra al uretfærdighed" (1. Johannes brev kapitel 1 vers 9).

Det er en befriende vej at gå, selv om det kan føles meget svært at få bekendt. For det fører til syndernes forladelse. Det betyder, at vi som tilgivne syndere kan se både Gud og andre mennesker i øjnene igen. Der findes ingen anden vej ud af synden end denne. Derfor skal vi gå den: indrømme over for os selv og over for Jesus, hvad vi har gjort, vende os fra det og i stedet bede om Hans tilgivelse og nåde. Den vej er befriende, for den har Hans løfter over sig.

Skriftemålet

Som en vigtig hjælp til at gå den vej, har vi fået skriftemålet. Desværre er det gået ud af brug for de fleste, men det kan være af uendelig stor betydning for at få bekendt sine synder og til at turde tro tilgivelsen. Skriftemålet kan især være en stor hjælp, når det gælder om at komme fri af gamle synder, vi måske har bedt om tilgivelse for i årevis.

Når Gud lytter til os, kan han bruge et andet menneskes øre. Og når Gud taler til os, bruger han ofte et andet menneskes mund.

At gå til skrifte betyder at gå til en præst, og over for ham bekende de konkrete synder, som man vil bekende over for Gud. Præsten har absolut tavshedspligt. Han kan ved at lytte til vor bekendelse give os værdifuld hjælp til at få sat ord på alt det, der ligger i vort sind og dermed få det skjulte frem i lyset.

Præsten er i kraft af sin ordination kaldet til at tilsige syndernes forladelse med håndspålæggelse. At høre en præst tilsige os syndernes forladelse på Jesu egen befaling er at høre Jesu egen tilgivelse. Derfor kan tilsigelsen med håndspålæggelse være en værdifuld hjælp til at tro, at tilgivelsen gælder netop mig.

Forandring

De fleste oplever det ydmygende at gå til skrifte, men det er et meget værdifuldt middel, Jesus har givet os, og langt de fleste oplever det meget befriende at gå fra et skriftemål, fordi de da tør tro på, at de har fået syndernes forladelse.

At erkende og bekende sine synder i skriftemålet betyder, at der sker en forandring med os. I stedet for at være bundet af synden, får vi syndernes forladelse, og vi bliver sat fri til at leve efter Guds vilje. Tilgivelsen betyder, at der er skabt en helt ny tilstand. Nu lever jeg i lyset. Nu er der ikke noget, som er fordækt. Derfor kan jeg være glad og møde andre med åbenhed. I stedet for at være bundet af synd og angst, har jeg fået syndernes forladelse og er blevet sat fri til at leve efter Guds vilje.

Derfor er det bedste råd, jeg kan give: at opsøge din præst og bede om et skriftemål.


Skrevet af:
Erik Bang

Lagt på nettet 06.03.2006

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også