13.01.2004 12:00 Age: 20 yrs
Category: Menneskelivet

Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Hvordan blev jorden til?

Hvordan kan dte være at jorden er skabt med en alder og af byggekloder (atomer). Og hvad er disse byggeklodser lavet af? Følelser, tanker, tid, intet?

Svar:

Det er nogle spændende spørgsmål du stiller! Men de er også temmelig filosofiske og ikke sådan lige noget, der mig bekendt findes noget videnskabeligt svar på. Men jeg skal forsøge at hjælpe dig så godt jeg kan, sådan ud fra mine egne tanker.

Dit 1. spørgsmål: Hvorfor er Jorden skabt med en alder? Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår dit spørgsmål. Hvis vi er enige om, at Jorden er skabt, så er den vel ikke skabt med en alder: 1 minut efter den var skabt var den jo så bare 1 minut gammel. Hvis du med dit spørgsmål mener, hvorfor Jorden af videnskaben bedømmes til at være ældre, end man umiddelbart fornemmer ud fra læsning af Bibelen, så er der jo 2 muligheder:

1) Jorden er i virkeligheden meget ældre, end de måske 10.000 år mange kommer frem til ud fra bibelen (jeg mener dog, at Jordens alder dårligt kan bestemmes entydigt ud fra bibelen), altså videnskaben har ret; eller

2) Jorden er skabt for, tjae, lad os bare sige 10.000 år siden, men har en sådan sammensætning og et sådant udseende, at videnskaben med sine metoder, og uden at regne med en gud og en skabelse, når frem til en langt højere alder.

Denne sidste mulighed rejser spørgsmålet, hvorfor har Gud skabt Jorden sådan, at vi tror at den er meget ældre, end den er?? (Og det er måske dette du egentlig spørger om?! ). Her tror jeg, at svaret er, at forskellen i bedømmelsen af Jordens alder følger naturligt af det meget forskellige udgangspunkt man bedømmer ud fra.

Det ene udgangspunkt, som så er det kristne, er, at Jorden er skabt ved Guds overnaturlige indgriben. (Og så kan man egentlig ikke bedømme alderen med naturlige metoder, da mekanismen bag oprindelsen er overnaturlig). Det andet synspunkt, som er den moderne naturvidenskabs, er, at Jordens alder kan bedømmes ud fra de naturlove og naturlige processer, vi kan iagttage idag. Med disse vidt forskellige udgangspunkter kan man komme til vidt forskellige resultater - og det er vel i grunden ikke så mærkværdigt.

Det betyder på ingen måde, at Gud har skabt Jorden så den så gammel ud, bare for at narre os! Det må snarere ses på samme måde, som hvis vi møder Adam 5 min. efter hans skabelse - hvor gammel ville vi så tro han var? Formodentlig f.eks. 30 år, skønt han virkelig kun var 5 min.! Forskellen beror på, om forklaringen er naturlig eller overnaturlig - og ligesådan er det med Jordens alder.

Dit 2. spørgsmål: Hvorfor er Jorden lavet af atomer? Dette findes der ikke noget videnskabeligt svar på. Generelt kan naturvidenskab slet ikke svare på sådanne "hvorfor-spørgsmål". Videnskaben kan i bedste fald give svar på "hvordan-spørgsmål". Hvis vi ser på sagen ud fra Big Bang, så er det vist også temmelig mystisk, hvorfor der kom et så ordnet og velfungerende univers ud af det hele. Men altså, universet er der, det er rationelt tilgængeligt, det har en begyndelse, det er fintunet til liv.

Quasarens opdager, astronomiens fader, som han kaldes, Allan Sandage, skrev for nylig: "Jeg finder det ganske usandsynligt, at sådan orden kom ud af kaos, der må være et organiserende princip. Gud er et mysterium for mig, men er forklaringen på eksistensens mirakel: hvorfor der er noget, frem for ingenting." Og Simon, jeg tror faktisk ikke, at der kan gives anden forklaring.

Dit 3. spørgsmål: Hvad er ubyggelige ting lavet af? De ting du nævner, kunne man passende betegne abstrakte begreber. Ud fra naturvidenskab, kan det diskuteres, om de overhovedet virkelig eksisterer (undtagen tid, som er en fysisk dimension, og så intet, som blot er fraværet af alt, der eksisterer). Hvad jeg ellers har at sige hertil er, at netop det, at sådanne abstrakte begreber betyder så vældig meget for os mennesker, tyder kraftigt på, at virkeligheden indeholder disse ikke-materielle størrelser. Den mest oplagte forklaring herpå er, at der findes en skaber, som er intellligent, og som ud fra sit eget væsen giver alle disse begreber liv og mening.


Skrevet af:
Peter Langborg Wejse

Lagt på nettet 13.01.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også