29.04.2004 12:00 Age: 20 yrs
Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Hvilket bjerg er Helligt? - og hvorfor?

I salme 68 vers 16 står der, at Bashans bjerg er herrens bjerg, hvad så med Sinaj? og hvis det virkelig er Guds bjerg, hvofor tror jøderne så, at Sinaj er et helligt bjerg?

Svar:

Jeg glæder mig over, at dette bibelvers har fået dig til at standse op og overveje sammenhængen. For det kan umiddelbart lyde underligt.

Læg mærke til, at der ikke står, at Bashans bjerg er 'Herrens bjerg', sådan som du formulerer i dit spørgsmål. I bibelverset er Bashans bjerg kaldt et gudsbjerg (lille 'g'). Bashan er et andet ord for Hermonbjerget (nordøst for Genezaret Sø). Det er over 3000 m.o.h. med flotte, imponerende tinder og med sne på toppen.

Bjerget fremstår som en majestæt i naturen, og derfor skal forstavelsen 'guds' måske blot betyde stor. Der kan sandsynligvis også være den forklaring, at bjerget har spillet en rolle i kanaanæisk religion.

Salmisten digter nu på den overvejelse: Hvorfor har Herren ikke valgt dette store, flotte, imponerende bjerg som sin bolig? Hvorfor har Han ikke taget sæde her og synligt tronet over alle andre guder? Hvorfor har Han valgt Zion, som sin bolig (se f.eks. Salme 132)?

Israels Gud har altså valgt sit sted, hvor Han vil bo midt iblandt sit folk og vise sin herlighed frem. En større herlighed, der overgår den jordiske og synlige.

Hvis du ser videre i Salme 68,vers 16-19, er Sinaj også nævnt. Det sker ikke på bekostning af Zion bjerg. På Sinaj bjerg (også benævnt: Horeb) i ørkenen sluttede Gud pagt med folket. Han gav dem de to stentavler med de ti bud (2. Mosebog kap. 19-20) samt foreskrifterne for, hvordan de skulle bygge helligdommen og en række love.

De to stentavler blev lagt i pagtens ark, som Israels folk – en opgave for præsterne – bar foran dem på deres vandring til Israel fra Egypten. Et synligt vidnesbyrd om, at Gud var hos dem og med dem. Han ville i sin styrke og magt kæmpe for dem og rydde fjenderne af vejen. (se videre i salme 68 vers 18).

Pagtens ark er nu kommet til Jerusalem, til Zions bjerg. Gud udvalgte Sinaj bjerg til at slutte pagt og dér give Israel loven. Gud udvalgte Zion til dét sted, hvor Han ville bo til evig tid. Derfor er der noget særligt ved Zions bjerg og Jerusalem. Men det betyder ikke, at Sinaj ikke længere anses for at være et helligt sted. For netop her havde Gud åbenbaret sig for folket (2. Mosebog kap. 19) og særligt for Moses (2. Mosesbog kap. 33-34).

Jeg håber, at denne forklaring giver dig hjælp til at forstå sammenhængen.


Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Lagt på nettet 29.04.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også