11.05.2005 12:00 Age: 19 yrs
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Hvem kunne tilgive i GTs tid?

Hvem kan tilgive i GT? Er det kun Gud, eller kan mennesker tilgive hinanden? Er det muligt at finde nogle citater i Bibelen? Kan man gøre noget for at få tilgivelse ud over at ofre?

Svar:

I Det gamle Testamente kan både Gud og mennesker tilgive.

Eksempler på Guds tilgivelse

Der er mange steder, hvor der tales om Guds tilgivelse, jeg lister her en række eksempler:

2. Mosebog kapitel 32 vers 32; 4. Mosebog kapitel 14 vers 19; 5. Mosebog kapitel 21 vers 8; 2. Samuels bog kapitel 12 vers 13; 2. Samuels bog kapitel 24 vers 10; 2. Krønikebog kapitel 7 vers 14; Salmernes bog kapitel 32. Mikas bog kapitel 7 vers 18-19.

Endog frafaldne kan få tilgivelse:

Jeremias bog kapitel 3 vers 14-18 og vers 22; Hoseas' bog kapitel 14 vers 5.

Gud lovprises ligefrem for sin tilgivelse se:

Salmernes bog kapitel 103 vers 8-13; Salmernes bog kapitel 130; Salmernes bog kapitel 65 vers 2-4.

Eksempler på mennesker der tilgiver hinanden

Der er også steder, hvor mennesker tilgiver hinanden. Det mest berømte sted er måske Josef, der tilgiver sine brødre, som dels ville myrde ham, dels ville sælge ham: 1. Mosebog kapitel 45 og 50.

Vi ser også noget lignende i Davids forhold til Saul, 1. Samuels bog kapitel 24 og 26, og i Davids forhold til sin søn Absalom, 2 Samuels bog kapitel 14.

Tilgivelse gennem ofringer og ændret sindelag

Ofringerne bringer soning eller tilgivelse. Det siger Moseloven meget klart, for eksempel i offerbestemmelserne i kap 1-6 i 3. Mosebog, se nærmere f.eks 3. Mosebog kapitel 4 vers 20, men ofringer alene gør det ikke.

Man kan ikke nøjes med at ofre, men skal også ændre sin indstilling, så man af hjertet virkelig bøjer sig for Gud og satser på at være ham lydig. Den erkendelse træder tydeligt frem i Salmernes bog kapitel 51, vers 18-19, og senere ser vi hos profeterne, at Gud ligefrem væmmes ved jødernes overfladiske gudsdyrkelse, hvor det ydre var i orden, men ikke det indre. Se f.eks Esajas' bog kapitel 1 vers 10-17; Jeramias' kapitel 6 vers 19-20; Amos' bog kapitel 5 vers 21-22.

Du kan også se det alvorlige kapitel Esajas' bog 59, hvor løsningen er dels, at mennesket vender sig fra synd, dels at der kommer en løskøber til Zion (Jerusalem). Denne løskøbers offer er beskrevet tydeligt i Esajas' bog kapitel 52 vers 13-53 og vers 12.

For at opnå tilgivelse skal man altså bryde med sin synd og vende sig til Gud og den løskøber, som kommer fra ham. Se også Esajas' bog kapitel 44 vers 22.

Gamle Testamente ser frem mod Jesus

Så hører det også med, at GT ser ud over sig selv. Profeterne forventede en ny pagt mellem Gud og Israel til afløsning af den gamle fra Sinaj: Jeremias' bog kapitel 31 vers 31-34. Den indeholder også tilgivelse og endog et forandret hjerte, se Ezekiels' bog kapitel 36 vers 17-38. Se også Jeremias' bog kapitel 3 vers 14-18, som jeg allerede har henvist til én gang.

Jeg håber, dette er fyldestgørende, ellers må du spørge igen.


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 11.05.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også