04.05.2005 12:00 Age: 19 yrs
Category: jn-svar, Gud-udv
Forfatterprofil

Hvem har skabt Gud?

Jeg ved, at Gud har skabt os mennesker i hans billede, men hvem har så skabt Gud?

Svar:

Gud er alle tings skaber, ophav til alt, og opretholder af alt! Han skaber ikke ved brug af noget materiale, han skaber alene i kraft af sit ord - i hans ord er kilden til alt eksisterende. Gud selv eksisterer ikke i kraft af nogen kilde - han er selv kilden og lever i kraft af sig selv.

Det er ikke noget, vi kan rumme med vores forstand, men det er sådan, Gud har åbenbaret sig for os. Jeg har fundet nogle enkelte steder frem, hvor vi kan se, hvordan Bibelen forkynder om Guds væsen.

Guds ord er alle tings ophav.

Gud sagde:"Der skal være lys!" Og der blev lys (Første Mosebog 1,3)

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. (Johannes evangeliet 1,1-3)

Han (Jesus) er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. (2. Korintherbrev 4,6)

Alt, hvad vi kan se og erfare, eksisterer i kraft af Guds skabelse og opretholdelse.

I kraft af sig selv

Gud selv er til i kraft af sig selv. For ligesom Faderen har liv i sig selv, således har han også givet Sønnen at have liv i sig selv. (Johannes evangeliet 5,26)

Da Gud viser sig for Moses ved den brændende tornebusk, kalder han sig selv "Jeg er den, jeg er", og han siger: "Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg Er har sendt mig til jer." (2. Mosebog 3,14). Gud ER og har altid været. Det er mere, end vi kan rumme med vores skabte forstand, men det er det, Bibelen lærer om Guds væsen - og alt andet ville heller ikke give mening.

Derfor er Gud over alt det skabte, naturlovene binder ham ikke, tid og rum binder ham ikke, han forandrer sig ikke, han er fra evighed og til evighed.

Jeg har fundet nogle flere svar frem til dig, som på lidt forskellig måde berører samme emne.

Er Gud fysisk eller psykisk?

Er Jesus skabt af Gud?


Forfatterprofil

Lagt på nettet 04.05.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også