13.04.2005 12:00 Age: 19 yrs

Skrevet af:
Erik Bang

Hvem forfattede den apostolske trosbekendelse?

Jeg har undersøgt lidt om trosbekendelsen fornyligt og fandt ud af at den opstod i de første århundrede... Indholdet af den er bibelsk, men hvem er forfatteren til den? Den er mere brugt som fast ritual i folkekirken, som oplæsning, men bliver ikke brugt i frikirkerne, selvom den er apostolisk. Noget andet som også undrer mig lidt, er at Gud, Jesus og Helligånden er delt op, men i virkeligheden er ligestillet og udgør Treenigheden. Dette giver trosbekendelsen egentlig ikke udtryk for, på samme måde som Bibelen??

Svar:

Den apostolske trosbekendelse stammer fra o. år 200. Den er blevet til i en længere proces, hvor de første kristne har sammenfattet det grundlæggende i troen. Der er altså ikke én enkelt forfatter.

Den kaldes ”apostolsk”, fordi den i sit indhold viser, hvad der er sand kristen tro, sådan som apostlene forkyndte det.

Den spostolske trosbekendelse er fælles for alle kristne kirker i hele verden. Men det er ganske rigtigt ikke alle steder, den bruges under gudstjenesten. Det er tilfældet i Folkekirken.

Opdelingen i tre led (Fader, Søn, Helligånd) stammer egentlig fra Ny Testamente: Matt. 28,19 og 2. Kor. 13,13. Tredelingen skal understrege, at Gud er én – i tre personer.

Treenigheden er et begreb, som stammer fra den ældste kirke, men det findes ikke i Bibelen. At bruge begrebet ”treenighed” er et forsøg på at udtrykke denne bibelske sandhed: At der kun er én Gud – og at Gud møder os i tre personer: Fader, Søn og Helligånd.

Det er ganske vist svært at forstå. Men Gud er større end både vort hjerte og vor forstand.


Skrevet af:
Erik Bang

Lagt på nettet 13.04.2005

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også