10.05.2001 12:00 Age: 23 yrs
Category: Kirken, Bibelen
Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Hvem er "Guds folk"?

Hvad er forholdet mellem Israel og hedninge-kristne og Guds frelseplan?? Især i forhold til Romerbrevet kap .11

Svar:

Både i GT og NT taler bibelen om Guds folk og det store spørgsmål i denne sag er, sådan som du også spørger: Hvem er Guds folk?

Det er vigtigt at vi forsøger at gøre os helt klart hvad bibelen mener, når den taler om Guds folk, og vi kan meget enkelt skildre det ved, at sige at i GT taler bibelen om Guds folk ud fra to vinkler.

1. Guds folk er Israel (Gud har udvalgt dette folk til at åbenbare/synliggøre sig igennem - der er her ikke tale om frelse)

2. Guds frelste folk Israel (De af Israel der ved tro er frelst - bibelen nævner også enkelte hedninger som troede og blev frelst, f.eks. Ninevitterne i Jonas bog)

På samme måde taler NT om Guds folk udfra to vinkler.

1. Guds folk er stadig Israel, d.v.s. det jødiske folk. (Gud bruger stadig dette folk til at åbenbare sig igennem - men der er stadig ikke tale om frelse)

2. Guds frelste folk, både jøder og hedninger der er frelst ved tro på Jesus.

Det Paulus altså taler om i Rom. 11 er, at Gud ikke har forkastet Israels folk og land som det folk og land han vil synliggøre sig igennem (v.1). Det betyder at Guds løfter om hvad han vil gøre både igennem og iblandt dette folk stadig gælder. Det betyder, at når vi i GT læser løfter der henvender sig til Israel, så gælder de stadig for pålydende. Men det betyder ikke, at blot fordi man er Israelit (jøde) så også er frelst.

At Gud har brugt og bruger Israel har givet dem nogle fordele selvom det ikke altid har været let at se. De kender Guds ord. Det er rigtigt at de kender den ikke alle lige godt, men det er deres historiebog. Samtidig siger bibelen at Gud udvalgte Israel med ét sigte nemlig at alle folkeslag skulle lære Gud at kende (læs gerne Guds løfter til Abraham i 1. Mos. 12,3 "I dig skal alle jordens slægter velsignes).

Så taler Paulus i Rom 11 om, at vi som hedninger er blevet podet ind på oliventræet. Det betyder, at vi der ikke er født som jøder får del i Guds frelsesløfter til Israel ved tro på Jesus. Sagt med andre ord, Når jeg i GT læser om hvordan Gud vil lægge sin pagt ind i Israels hjerter, så må jeg p.gr.a. Jesus også læse det som et ord om, at han vil lægge den ind i mit hjerte.

Endelig taler Paulus om, at i den tid vi lever i nu, er Israel som grene der er skåret af oliventræet fordi de ikke tror på Jesus og dermed ikke har del i frelsen. Han løfter et slør for, at Gud har store planer med Israel i v. 11-12. Der kommer en dag hvor Gud vil sende en ny vækkelse over Israels folk, og den vækkelse vil også blive til glæde for os hedninger. Men at Paulus venter en vækkelse i fremtiden får ham ikke til at sige så behøver vi ikke at gøre noget nu. Tværtimod siger han, at han gør hvad han kan for om muligt at frelse nogle (v. 14.).

Guds frelsesplan er altså at vi ikke er overladt til tilfældige menneskers erfaringer af Gud, sådan som det erkendes i de mange religioner, men at Gud har givet os et folk (Israel) og dets historie, og igennem dem også sit skrevne ord for at vi og Israel skal kende ham og tro ham og finde frelse gennem Jesus.

Som en jeg kender engang sagde: "Se på Israel og lær om Gud!".


Jørgen Bloch

Skrevet af:
Jørgen Bloch

Lagt på nettet 10.05.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også