25.04.2012 12:00 Age: 12 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Hvad skete der med apostlen Peter?

Hvad lavede Peter efter apostelmødet i Jerusalem? Døde han i Rom, som nogen hævder? I så fald: Hvordan? Og hvorfor kom Peter til Rom? Hvad med Paulus: Døde han i Rom og hvordan?

Svar:

Lad os begynde med at konstatere, at Bibelen ikke svarer på, hvor og hvornår Peter og Paulus døde. Den kirkelige tradition har nogle svar, der naturligvis ikke er så sikre som Bibelens oplysninger, men som der nok er overvejende sandsynlighed for er troværdige.

Så vidt vi kan ane ud fra Det Nye Testamente, fortsatte Peter sin hedningemission efter apostelmødet – det tyder hans brevskrivning også på.

Ifølge traditionen regner man med:

      • at både Peter og Paulus led martyrdøden i Rom i år 64 eller 67

      • at Paulus fik en periode i frihed efter sit første fængselsophold i Rom, og nåede at besøge Spanien (som hans plan er i følge Romerbrevet 15,24), inden han igen tages til fange og henrettes i Rom.

Så langt en rimelig troværdig tradition. Men derefter går der ret meget kirkepolitik i det – for eksempel med hvor de er begravet (for dér skulle der jo bygges kirker) og den slags, og troværdigheden falder dermed.

Man kan med sikkerhed konstatere, at Gud ikke har ment, at vi behøvede at vide noget om de to apostles endeligt med bibelsk sikkerhed. For så havde Lukas fået besked på at fortsætte Apostlenes Gerninger med et par kapitler mere – og det kunne have været rigtig spændende, for naturligvis ønsker vi at fortsætte den spændende beretning.

Ingen romanforfatter ville stoppe på den måde, Apostlenes Gerninger gør. Men Gud gør. Måske for at prøve at dæmpe den dyrkelse af de afdøde apostle, der jo desværre alligevel udviklede sig op igennem kirkehistorien, med stor fokus på deres grav, deres knogler og så videre.


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 25.04.2012

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også