12.05.2003 12:00 Age: 21 yrs
Category: Jesus, Troen, Menneskelivet

Skrevet af:
Astrid Baun

Hvad siger Jesus om mistro og mistillid?

Hvor kan jeg finde passager i det Nye Testamente, som omhandler mistro, forstået som en manglende tiltro til nogen, noget eller sig selv og sine evner. Hvad siger Jesus om mistro, hvordan definerer han det.

Svar:

Jeg har ikke fundet passager i NT, der handler om et menneskes manglende tiltro (mistillid) til et andet menneske. Derimod står der en del om mistillid til Jesus/Gud og til sig selv.

Mistillid til Jesus møder vi f.eks. i beretningen om Jesus, der går på søen og indbyder Peter til at komme ud til sig (Mattæusevangeliet kap. 14 v. 26ff, s. 876). Først træder Peter frimodigt ud, men da han focuserer på problemet, stormen - og glemmer at stole på Jesus, går det galt.

På samme måde er Tomas mistroisk over for den opstandne Jesus, indtil denne viser sig for ham (Johannesevangeliet 20, 24-29, s. 984).

Jesus siger et sted : "..synd: at de ikke tror på mig." At finde Jesu definitioner på mistro - til ham - gør du måske bedst ved at finde de steder, hvor han taler om tro (slå op i en bibelordbog, f.eks. Bibelord, Lohses Forlag eller brug Bibelselskabets online Bibel

Mistro over for sig selv ser vi også eksempler på: Peter fornægter Jesus tre gange - og går bagefter ud og græder bitterligt; af sorg og anger over, at han kunne optræde så usselt (Mattæusevangeliet kap.26 v. 69-75). Han som kort tid før havde svoret, at han ville gå i døden for sin Mester, svigtede så groft!

Paulus skriver om sine egne gode intentioner - og mangel på evne til at opfylde dem: "Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg." (Romerbrevet kap. 7 v. 18f, s. 1026).

Hvis vi spørger, hvad svaret er på disse eksempler på mistro, er det: Jesus! Han møder Peter, Tomas og Paulus med sig selv ! - på forskellige måder. Prøv at studere det i de forskellige henvisninger. Mistroen til Jesus, og til os selv i det at gøre det gode, mødes med Jesu kærlighed og nåde!

Jeg håber, dette er svar på noget af dit spørgsmål. Men jeg læser i spørgmålet et muligt udtalt problem med mistro/mistillid til andre og sig selv. Det tror jeg ikke kan løses med bibelcitater. Ikke fordi Jesus ikke kender til og kendes ved den type problemer, men fordi de skal hjælpes på en anden måde. Hvis jeg læser rigtigt, handler det måske om, at man kan være blevet meget skuffet/forsømt/krænket af et andet (andre) menneske. Under alle omstændigheder vil det være en god idé at tale med en sjælesørger eller terapeut om problemet.


Skrevet af:
Astrid Baun

Lagt på nettet 12.05.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også