11.12.2008 12:00 Age: 16 yrs
Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Hvad er profetisk tale?

Hvad betyder det at have profetisk tale? Er det at kunne profetere om fremtiden? Eller er det en slags forkyndelsesnådegave? I så fald, skal man have netop denne nådegave for at kunne blive eksempelvis prædikant? På hvilken måde adskiller forkyndelsesnådegaven sig fra "almindelig tale"? Er der nogen tegn på at folk har fået denne nådegave i en bestemt alder? Skal man være "gammel og gråhåret" for kunne være prædikant og have studeret en masse teologi?

Svar:

Det er en hel del meget kvalificerede spørgsmål omkring den profetiske gave. Jeg skal prøve at svare på det hele – og alligevel gøre det forholdsvis kort. Jeg vil derfor også gerne henvise til nådegaver.dk, hvor der kan findes mere om denne nådegave – og hvor du er velkommen til at komme med yderligere spørgsmål.

Den profetiske gave

Den profetiske gave omtales mange steder i Bibelen. Oftest ved at den beskriver personer, der har denne gave og hvad de siger og gør. Det ser vi mange gange i Det Gamle Testamente – vi kunne nævne profeter som Moses, Elias, Esajas og så videre. I Det Nye Testamente beskrives også nogle profeter (fx Agabos, Judas, Silas, Barnabas og Saulus) – og dertil kommer så en mere generel beskrivelse af selve nådegaven (især i Første Korintherbrev 14 – fx vers 3: "...den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst.")

Skal jeg meget kort samle op, så er den profetiske gave, at Guds Ånd giver personen at vide, hvilke ord der skal siges til hvem hvornår.

Profeti og forkyndelse

Det er altså ikke en generel forkyndelse af Guds Ord, hvor man forkynder/underviser i Guds Ord og principielt lige så godt kan tage fra en skuffe som fra en anden (hvis vi forestiller os at alt Guds Ord ligger i et stort møbel med mange skuffer). Den profetiske gave er at vide lige præcis hvilken skuffe, der skal tages fra i netop den konkrete situation. Og nogle gange endda så præcist, at man får de helt præcise ord, der skal siges.

Budskabet kan være om fremtiden – det ser vi både hos fx Esajas og Agabos, men det er oftest om den helt aktuelle situation (fx profeten Natan, der må sige til David, at David er synderen og Peter, der i profetisk kraft forkynder om Jesus Pinsedag).

Den profetiske gave kan bruges som en del af en samlet forkyndelse eller som et kortere budskab, der afleveres fx til et sang-og-vidne-møde eller til en enkeltperson.

Hvis man sidder og hører en forkyndelse, hvor man oplever at "han/hun taler jo direkte til mig!" så er der stor sandsynlighed for, at det er den profetiske gave, der er i gang med at sende Guds Ord direkte til dig!

Vi kan vel sige, at ikke alle forkyndere behøver denne gave for at forkynde (de kan fx være mere undervisende og derfor mere have brug for en lærer-gave) – men de forkyndere, der står i en tjeneste, hvor deres forkyndelse gerne skulle "ramme" tilhørerne – de har meget brug for denne gave.

Samtidig kan gaven også bruges af personer, der ikke forkynder via talerstol eller prædikestol, men som virker ved at dele noget med andre til et sang-og-vidne-møde eller ved at bruge gaven ved sjælesørgeriske samtaler og forbøn.

Profeters alder

Der er ingen speciel alder knyttet til denne gave. Philips døtre profetere mens de var jomfruer alle fire (Apostlenes Gerninger 21,9) – så med mindre de alle fire forblev ugifte i en høj alder, hører vi her om ret unge kvinder/store piger med denne gave. I øvrigt sætter Bibelen ikke alder på nådegave-brugere – måske lige med undtagelse af de "ældste", altså ledere i "ældsterådet". Vi har faktisk meget sjældent alder på de personer, der arbejder med den ene eller anden nådegave. Men da fx de ca. 120 disciple Pinsedag forkynder om Jesus, skulle det da været meget mærkeligt om ikke nogen af dem var ret unge...

Og Timotheus får (Første Timotheus 4,12) støtte til at udøve sine nådegaver, selv om nogen siger, at han er for ung!

Naturligvis kan man sige, at nogle tjenester helst skal udøves af modne kristne. Det må være op til ledelsen at afgøre dette. Generelt sætter Bibelen ingen aldersgrænser på, men de konkrete forhold kan undertiden tale for at man ikke sætter for "grønne" folk i for krævende en tjeneste – men husk altid lige Timotheus!

Ja, dette var et rigtig kort svar – læs gerne mere på nådegaver.dk!


Sprint Aagaard Korsholm

Skrevet af:
Sprint Aagaard Korsholm

Lagt på nettet 11.12.2008

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også