26.04.2011 12:00 Age: 13 yrs
Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Hvad er formaning?

Tager jeg fejl når jeg opfatter formaning som kærlig vejledning over for nogen der er på forkert kurs?. Jeg har altid opfattet det sådan, at Paulus formanede menigheden i Korint fordi kan kunne se, at det ikke var rigtigt det de havde gang i.

Svar:

Tak for dit spørgsmål. Du har ganske ret i din forståelse af ordet formaning: at det også er kærlig vejledning over for nogen, der er på forkert kurs. Men det er kun ét aspekt af ordet. I virkeligheden er det i det Nye Testamente et meget bredere begreb.

Grundlæggende betyder det græske ord faktisk ’opmuntring’ eller ’trøst’! Det er således pudsigt, hvordan 1. Tessalonikerbrev 3,2 har skiftet ordlyd i de danske oversættelser i årenes løb:

1933: “for at styrke eder og formane eder angående eders Tro”,

1948: “for at styrke og opmuntre jer i troen”,

1992: “for at styrke og trøste jer i jeres tro”.

Ingen af disse oversættelser er altså forkerte; de forskellige aspekter ligger for så vidt indeholdt i selve ordet. Så det, vi almindeligvis kalder ’formaning’, er kun et enkelt aspekt. Og det er også vigtigt at lægge mærke til, at de forskellige vejledninger og påbud, hele ’Kristi lov’, som i NT gives til dem, som ikke er på forkert kurs, også kaldes for ’formaning’!

Den vigtigste forskel på formaningen og det, NT oftest mener med ’loven’, er at formaningen netop er givet med evangeliet som grundtone og forudsætning! Den har ikke til hensigt at slå os ned og skabe syndserkendelse, men netop til at vejlede og retlede – alt sammen under opmuntringens og trøstens fortegn.”


Leif Andersen

Skrevet af:
Leif Andersen

Lagt på nettet 26.04.2011

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også