06.08.2004 12:00 Age: 20 yrs
Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Hvad er blasfemi?

Hvornår er det blasfemi? Har haft svært ved at få et konkret svar der på 1. er det blasfemi at omtale sin yndlings "idol" f.eks. Jim morrison som gud??? nu hvor han syndede pænt meget med druk, stoffer og horede!!! 2. eller er det blasfemi når KKK brænder en Afroamerikaner på et kors? 3. eller hvad er det??? er i vildrede!!!

Svar:

Begrebet blasfemi

Ordet blasfemi har ofte med vores tale at gøre. At tale blasfemisk vil sige at spotte, tale harmfuldt, udtrykke sig skødesløst osv. mod eller om en anden. I bibelsk sammenhæng er det altid indirekte eller direkte i relation til Gud. Derfor er blasfemi også ofte det samme som gudsbespottelse.

Blasfemi er altså ofte via munden, men ordene viser, hvad der 'bor i hjertet', og derfor følger der som regel konkrete handlinger i kølvandet på den mundtlige bespottelse (se f.eks. Paulus' omtale af sig selv i 1. Timotheusbrev kapitel 1 vers 13).

Dødsstraf

I Moseloven er det ikke kun afgudsdyrkelse, som kan medføre dødsstraf; også gudsbespottelse kan grundlag for dødsstraf (se 3. Mosebog kapitel 24 vers 16). Jesus selv oplevede dette. Farisæerne m.fl. søgte at få Ham dømt for gudsbespottelse, for det ville betyde, at de havde et legalt grundlag for at få Ham ryddet af vejen.

I begyndelsen af De Ti Bud står der, at du ikke må bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger Hans navn til løgn (se 2. Mosebog kapitel 20 vers 7). Denne tankegang er grundlæggende i Bibelen. Derfor advares der mod bespottelse direkte mod Gud og af Hans navn – og indirekte imod bespottelse ved handlinger (se f.eks. 1. Timotheusbrev kapitel 6 vers 1 og 4; Titusbrev kapitel 2 vers 5). Ja de kristne formanes ligefrem til at holde sig fra det ved både af afholde sig fra spot i deres eget liv og hylde dem, der gør det. Paulus siger bl.a. i Kolossenserbrevet kapitel 3 vers 8: »Men nu skal også I aflægge det alt sammen: vrede, hidsighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund.« (se også Efeserbrevet kapitel 4 vers 31; 2. Timotheusbrev kapitel 3 vers 2).

Tilbede den sande Gud

Vi advares altså imod at spotte Gud eller det, der hører Ham til. Vi advares imod at have en livsstil og adfærd, der spotter Hans navn. Vi er kaldet af Ham til at være Guds børn og vise det frem i tale og handlinger, så vi afspejler vores himmelske Far og almægtige Gud. Sådan beder vi også i Fadervor: »Hellige vorde/blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som den sker i Himlen således også på jorden«.

Der er for så vidt ikke noget at tage fejl af. Og hvis/når vi fejler her, må vi bekende det for vores himmelske Far og bede om tilgivelse. Men det må ikke være en livsstil for en kristen at søge spotten.

Jesus – vort forbillede

Derfor nærmer det sig blasfemi – for mig at se – når man kalder sit 'idol' for gud. Idol kommer af det latinske ord idolatri, som betyder afgudsdyrkelse. Ved direkte at benævne en person for Gud får man blot understreget, at idolet ikke kun hyldes som en helt eller et forbillede, men er (af)gud i ens liv.

Den sande Gud har som sandt menneske i Jesus Kristus levet et liv for os, hvor Han står som forbillede og forløser. Både i ord og gerninger. Vi er sat til at afspejle dette (jf. Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 13-16). Derfor må vi også afholde os fra de eksempler, du angiver. De kan bestemt ikke være gode at hylde for en kristen. Og vi må med vort eget liv vende ryggen til spotten og vende os fra det, der ikke vil tilbede og ære Gud som Gud!


Hans-Ole Bækgaard

Skrevet af:
Hans-Ole Bækgaard

Lagt på nettet 06.08.2004

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også