18.10.2001 12:00 Age: 23 yrs
Category: Jesus
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Hvad betyder I.N.R.I. ?

Jeg gik en tur på en kirkegård for ikke så længe siden og så et kors med Jesus hængende. Oven over ham hang der et skilt med 4 bogstaver: I.N.R.I. Hvad betyder disse? Jeg har før undret mig over dem og aldrig fået svar...

Svar:

I Johannesevangeliet kap. 19 vers 17-20 læser vi dette:

"Så tog de Jesus med sig; v17 han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes Hovedskalsted, og som på hebraisk hedder Golgata, v18 hvor de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre, én på hver side, med Jesus i midten. v19 Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød: »Jesus fra Nazaret, jødernes konge.« v20 Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk."

I.N.R.I. er simpelt hen forkortelsen af de latinske ord: "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum" som netop betyder Jesus af Nazareth Jødernes Konge.

Det var en romersk skik at den som var dømt til korsdøden, på vejen til henrettelsespladsen skulle bære en tavle som oplyste om hans forbrydelse. Den tavle blev så senere sømmet fast på korset sammen med den dømte. Pilatus benyttede sig af denne skik til i tilfældet med Jesus at håne jøderne ved at erklære Jesus for deres konge og tilmed angive dette som den forbrydelse han var domfældt for.

Når denne tavle - ofte forkortet til INRI - er blevet husket og ofte også ses på krucifikser o.lign. så skyldes det at den for de kristne samtidig indeholder en forkyndelse af hvem det virkelig var der hang dér på korset. Han VAR virkelig konge - ikke blot jødernes, men hele verdens evige konge. Hans kongerige var dog et åndeligt rige og dette havde hverken romerne eller jøderne forstået.

Jesus siger det selv sådan i samtalen med Pilatus inden udleveringen til korsfæstelsen: "»Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne; men nu er mit rige ikke af denne verden.« v37 Pilatus sagde til ham: »Så er du altså konge?« Jesus svarede: »Du siger, jeg er konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst.«" (Johannesevangeliet kap. 18 vers 36-37)

Så når du næste gang ser et krucifiks med indskriften I.N.R.I., så skal det minde dig om at her hænger den Guds søn for hvem korsdøden ikke var det endelige nederlag, men derimod en sejr, idet han dermed både sonede vi menneskers skyld overfor Gud og samtidig overvandt døden. Dette blev understreget og bekræftet da han opstod igen påskedags morgen. Jesu kongedømme blev ikke overvundet med hans død, men tværtimod grundlagt!

Derfor råber Jesus også "Det er fuldbragt" kort inden han dør: "v28 Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at Skriften skulle opfyldes, sagde han: »Jeg tørster.« v29 Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddiken på en isopstængel og stak den op til hans mund. v30 Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: »Det er fuldbragt.« Og han bøjede hovedet og opgav ånden." (Johannesevangeliet kap. 19 vers 28-30)


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 18.10.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også