08.02.2007 12:00 Age: 15 yrs

Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Hvad betyder det, at livet intet koster?

Jeg fik i dag (igen igen) at vide, at vi har fået Livet af Jesus for ingenting, og så slog det mig: Hvad nu, hvis livet rent faktisk koster INTET? Jeg mener, hvad nu, hvis man er nødt til at have INTET for at få Livet. I så fald, hvad kan der så menes med det? Det jordiske som penge og andre materielle ting og sager måske. Men hvad så med det med at være ydmyg og sådan noget? Skal man også eje INTET i respekt, anseelse og andet, man i hverdagen går højt op i? Svaret ligger så nær ved: ja. Jo mere jeg tænker på det, jo mere tænker jeg, at jeg virkelig er i knibe, for selvom jeg synes, det da må være det rigtige, så har jeg virkelig svært ved at få det ordentlig ind i hovedet og leve det ud. Hvad siger Bibelen? Kan I give nogle råd?

Svar:

Jeg kan godt forstå dine tanker. Det er gode ting at overveje - og jeg mener, du har ret: Livet, det sande liv, koster intet. Og vi kan kun få det, hvis vi har nøjagtig ingenting at betale det med.

Udtrykket med, at vi har fået livet - og frelsen - af Jesus for intet er rigtignok meget brugt. Og det er også en rigtig, bibelsk tankegang. Gud skabte os - uden at der er noget, vi har kunnet give eller gøre for at blive velsignet med at være i live. Og Gud skaffede os også frelsen - uden at der er noget, vi kan give eller gøre for at fortjene den. Det er også det, Jesus siger til sine disciple, da han sender dem ud for at forkynde evangeliet: "I har fået det for intet, giv det for intet." (Matthæusevangeliet 10,8b).

Livet koster livet

Der findes også en variation, hvor man siger: "Det koster intet, men koster alt". For selv om frelsen i bogstaveligste forstand er gratis, noget vi ikke på nogen måde kan betale os til, så er det ikke omkostningsfrit at slå følge med Jesus. Kristne, der bor steder, hvor de forfølges på grund af deres tro, vil nok i højere grad end os vestlige kristne være bevidste om dette, fordi de oplever at få berøvet deres frihed, deres levebrød, deres kære eller sågar deres liv fordi de bekender, at Jesus er deres Herre.

Man kan også sige, at det at følge Jesus ikke bare koster os alt, men koster os livet. Ikke forstået på den måde, at vi dør - men, når vi gør Jesus til Herre i vores liv, så har vi også overladt vores liv i Hans hænder og må være indstillede på at lade Jesus bestemme, hvad vi skal bruge vores liv på og hvordan, det skal leves. Ja, vi får sågar et helt nyt liv i stedet. Paulus formulerer det blandt andet sådan: "Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig." (Galaterbrevet 2,20a). Vi må simpelthen opgive det liv, vi selv formår leve, hvis vi vil have del i det liv, som Kristus giver.

At gøre plads til Jesus

Som sagt, så er jeg faktisk enig med dig i, at vi kun kan få del i livet, hvis vi ingenting har. Jeg taler ikke om det fysiske, jordiske liv - det har vi jo allerede fået. Og Gud går ikke sådan og tager livet af os, hvis vi skulle komme i besiddelse af materielle goder eller få personlig succes. Jeg taler om livet med Kristus. Det liv, som er evigt, og som vi kan miste. Jeg har aldrig selv tænkt sådan på det, som du formulerer det. Men det er faktisk en god formulering: Det evige liv koster præcis ingenting. Kan vi ikke matche prisen, kan vi ikke få del i det. Vi må have tomme hænder, når vi vender os mod Herren for at få del i det nye liv, Han tilbyder. Jesus kan ikke tage bolig i os og være det nye liv i os, hvis Han ikke kan komme til. Derfor kan det ikke nytte, hvis vores sind og hjerte er et pulterkammer for materialisme og ambitioner for egen succes. Og det er vist også den konklusion, du er nået frem til.

Du er ikke i knibe

Det er klart, at frustrationen lurer lige om hjørnet, når vi kigger ind i os selv. For ingen af os kan sige sig fri fra at have personlige ambitioner, ønske os materielle goder og fortjene andre menneskers anseelse. Men det er der intet galt i. Vi må gerne ønske det bedste for os selv og vores liv. Det er derimod galt, hvis vi prioriterer i forkert rækkefølge. Jesus siger det meget klart: "Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift." (Matthæusevangeliet 6,33). Jesus ønsker ikke, at vi skal gøre os en masse anstrengelser for at fortjene et nyt liv ved at forsøge at være særlig fromme og fornægte verden. Men Han ønsker, at vi skal følge Ham i tillid til, at Hans vilje med os er, at vi skal leve det gode liv.

Eller sagt på en anden måde: Frelsen, livet med Kristus, afhænger ikke af, hvad vi ejer eller er. Den afhænger af, at vi erkender at vi intet har at betale med. Så du er ikke i knibe. Gud satte prisen på frelsen på det eneste niveau, Han vidste ville være overkommeligt for os mennesker: Intet! Intet ud over at række hånden frem og tage imod! Vi har kun grund til at juble over, at det liv, som Jesus giver intet koster.


Skrevet af:
Peter Guldager Dahl

Lagt på nettet 08.02.2007

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også