01.02.2010 12:00 Age: 14 yrs
Category: rel-Halloween
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Har Gud onde planer?

Har Gud en "ond" plan med os? Tag for eksempel Judas: Hvis ikke Judas forrådte Jesus ville Jesus ikke været døde på korset - ville han? Og det hele endte jo godt.

Svar:

Nej, Gud har ingen onde planer. Men derfor kan hans planer godt gøre ondt - i første omgang.

I Jeremias' Bog kap 29 vers 11 siger Gud: "Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb." Det sagde han til det jødiske folk på et tidspunkt, hvor en stor del af folket var i landflygtighed i Babylon og hvor folket havde svært ved at se Guds gode plan i det hele. Men Guds gode plan var der og 70 år senere fik de lov at vende tilbage til deres eget land.

Gud brugte den store ulykke, som havde ramt Israel, til at lede jøderne tilbage til troen på ham. Og sådan er Gud stor nok til, at han kan få noget godt ud af selv de værste situationer vi kommer ud for - også selvom ulykken slet ikke var Guds plan.

En ond læge?

Hvis du bliver syg og skal opereres, så kan det i første omgang også virke ondt, at du skal stikkes og skæres i osv. Og det er også muligt, at det gør ondt i nogle dage efter, men det er jo alt sammen kun for at du skal blive rask igen - og det ved du. Lægens plan for dig er, at du skal blive rask - også selvom han først må gøre noget ved dig som kan gøre ondt.

På samme måde kan Gud også være nødt til at gøre ting, som i første omgang kan gøre ondt på os, fordi det er den bedste vej til det gode.

Du nævner Judas, som forrådte Jesus og på den måde var med til at Jesus blev fanget og senere korsfæstet. Gud brugte det onde, som Judas gjorde, som en del af sin plan for Jesus. Men der står faktisk direkte i Lukasevangeliet kap. 22 vers 3, at det var Satan som fik Judas til at forråde Jesus. Ikke Gud.

At Judas senere tog sit eget liv var da slet ikke Guds plan. Hvis Judas i stedet havde angret sin synd og havde bedt Jesus om tilgivelse, så havde han helt sikkert fået den. Ligesom Peter, der jo også forrådte Jesus, fik tilgivelse for sin synd. Men Judas valgte ikke at gøre som Peter.

Jeg håber du med disse eksempler kan se, at Guds planer altid er gode - også selvom de undervejs kan gøre ondt på os.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 01.02.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også