22.04.2013 12:00 Age: 11 yrs
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Har Gud også en plan for det aborterede foster?

Lægger Gud en plan for et barn hvis han ved at det vil blive fjernet ved abort? Han har vel en plan for alle mennesker, men hvis han ved, at de ikke vil komme til at leve er der vel ingen grund til at lægge en plan?

Svar:

Ja, Gud har en plan for ethvert liv han har skabt og livet begynder ved undfangelsen. Og det lille nyskabte foster er omfattet af Guds plan og omsorg på samme måde som ethvert andet menneske. Det understreges flere steder i Bibelen. F.eks. i Salme 139 vers 16: "Mens jeg endnu var et foster, så du mig. Mine livsdage var lagt fast og skrevet ned i din bog, længe før jeg så dagens lys." Det er en væsentlig del af grunden til, at vi synes det er så forfærdeligt at slå disse små børn ihjel blot fordi de endnu ikke er gamle nok til at protestere og fordi de ikke lige passer ind i de voksnes verden.

Men at Gud lægger planer for vores liv betyder ikke, at han i detaljer har tilrettelagt hvordan vores liv skal forme sig. Guds planer for et menneskeliv er først at fremmest, at det skal leve lykkeligt under hans nåde og at det til sidst frelses til evigt liv med ham. Med andre ord, så har Gud sat nogle mål op for vore liv. Men hvordan vi når disse mål er ikke fastlagt. Det kommer jo meget an på hvordan vi lever og hvilke valg vi selv tager undervejs i livet.

Hvert eneste menneske er givet en masse muligheder og livet er fuld af valg, som han har overladt til os selv at tage. Og det er ikke altid at der kun er ét rigtigt valg at tage. Gud har magt til at velsigne og lede os ad mange forskellige veje, som ikke på forhånd er fastlagt. Selv når vi tager valg som umiddelbart er til ulykke for os, kan Gud alligevel vende det til noget godt.

Vi må ikke forveksle Guds planer og vilje med en ufravigelig skæbne. Gud kan endda ændre planer og vilje når vi beder ham om det - eller når vores fejltagelser gør det nødvendigt for Gud.

Når et lille menneske bliver skabt, så er dette nye liv med i Guds store plan for alle mennesker. Og når det lille nye menneske berøves livet, så falder det ikke ud af Guds plan. Lige som andre der dør i en voksen eller forhåbentlig i en moden alder heller ikke falder ud af Guds plan.

I Prædikerens Bog kapitel 6 vers står: "For selv om et fosters død ikke giver mening, og det forsvinder ud i glemslens mørke uden at få et navn, og selv om det aldrig så dagens lys eller fik lov at leve blot en enkelt dag, så hviler det i fred." Dette lille aborterede foster dør i Guds hånd og Gud tager sig af det. Som Paulus i Ny Testamente formulerer det: "Intet kan skille os fra Kristi kærlighed, det være sig lidelser, vanskeligheder eller forfølgelse, sult eller fattigdom, fare eller død." (Romerbrevet 8,35)


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 22.04.2013

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også