17.03.2010 12:00 Age: 14 yrs

Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Har Darwin splittet kirken?

Jeg har hørt, at efter at Darwin fremlagde sin evolutionsteori, kom der en splittelse i den danske folkekirke. Hvad var det helt præcist denne splittelse handlede om? Jeg har også en fornemmelse om, at Indre Missions tog biblen mere bogstaveligt talt end grundtvigianere, som var mere tilbøjelige til at acceptere evolutionsteorien. Er det rigtigt? Hvilket syn på bibelen fik man som kristen, hvis man valgte også at lytte lidt til Darwin?

Svar:

1) Da Darwins tanker kom frem, og nåede til Danmark, betød det ikke særligt meget for dansk kirkeliv og menighederne. Det var mest nogle kirkekritiske, intellektuelle kredse i København, der fandt, at Darwins tanker kunne bruges i deres almindelige opgør med kirken og kristendommen. Modstanderne af kirke og kristendom tænkte som så: ”Hvis livet har udviklet sig gennem lang til, så passer Bibelens skabelsesberetning ikke – ergo passer Bibelen ikke – altså kan vi ikke stole på Bibelen”.

Der var dog ikke tale om nogen splittelse i folkekirken i den anledning. Der var nok nogle teologer, der blev udfordret af de naturvidenskabelige opdagelser og begyndte at gennemtænke, hvordan dette kunne forenes med den kristne tro. Nogle kristne begyndte at understrege, at troen og videnskaben arbejdede på hver sit adskilte niveau, således at videnskaben henvendte sig til menneskets forstand, mens troen talte til hjerte og samvittighed. Derfor kunne de ikke stride mod hinanden, hvis de ellers blev opfattet på den rigtige måde. Andre kristne tænkte, at Bibelens ord om naturen fortsat på én eller anden kunne forenes med videnskaben, og de prøvede at argumentere for det. Der var en forskel på mere ”moderne” og mere konservative teologer, men det var ikke noget, der splittede kirken, for der var både mere konservative og mere moderne teologer i alle kirkelige retninger.

2) Det er rigtigt forstået, at Indre Mission lagde (og lægger!) meget vægt på Bibelen. Det gjorde grundtvigianerne også i 1800-tallet, da Darwins tanker kom frem. Derfor reagerede de to store kirkelige retninger også nogenlunde ens på Darwin.

Forskellen på de to retninger var, at Indre Mission regnede Bibelen for kirkens grundlag, mens grundtvigianerne var ”kirkelige”, dvs. de regnede gudstjenesten, med forkyndelse og dåb og nadver, som det, der virkeligt var grundlag for den enkeltes tro. Bibelen var vigtig til at belære menigheden, men menighedens tro byggede på Guds gerninger ved Helligånden i kirken.

Denne forskel kunne nok være medvirkende til, at talsmænd for Indre Mission gennemgående var lidt mere afvisende overfor udviklingslæren end grundtvigianerne. Lidt lige katolikkerne i dag. For da katolikkers tro bygger på ”kirkens lære ud fra Bibelen” og ikke direkte på Bibelen selv, så er pavens kirke i dag også ret åben for udviklingslæren. Man føler ikke der, at der behøver at være nogen modstrid.

Forskellen på Indre Mission og grundtvigianere havde ikke noget som helst med Darwin at gøre, og havde også været til stede længe før ham. De to retningers forhold til folkekirken er en lang historie – som ikke har noget med Darwin at gøre.

3) Folk, der lærer af Darwins tankegang og vil fastholde en kristen tro, gør det som regel på den måde, at man siger, at Bibelens ord om først og fremmest er en forkyndelse om, at der er en Gud over os, og at vi har et ansvar og en opgave. At Gud skabte jorden på 6 dage er billedsprog, en letforståelig fortælling, som alle børn kan forstå. Havde Gud fortalt om verdens tilblivelse i et videnskabeligt sprog, ville de fleste mennesker i verden være udelukket fra at forstå det!

Videnskaben lærer os om den fysiske verden mens Bibelen lærer os om Guds åndelige verden.


Skrevet af:
Kurt E. Larsen

Lagt på nettet 17.03.2010

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også