05.06.2020 17:37 Age: 4 yrs
Category: jn-svar
Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Har andre end kristne ret til Guds rige?

Jeg vil gerne høre hvad i mener om ikke-kristne.

Jeg tænker især på mennesker med en anden trosretning end den kristne, det kunne for eksempel være den buddhistiske tro. Mener I, at de ikke har ret til Guds rige ?


Svar:

Ingen mennesker har ret til Guds rige. Guds rige er ikke en rettighed, men en gave. Dernæst gælder det, at Guds rige er Jesus Kristus selv. Jesus siger i Lukas-evangeliet, kapitel 17, vers 21: ”Guds rige er midt iblandt jer”. Dermed tænker han på sig selv.

Kernen i kristendommen er, at Gud skænker os Jesus Kristus,  og Jesus Kristus skænker os sig selv. Når vi kommer til tro på ham, forenes vi med ham og er således taget ind i Guds rige.

Modsat gælder, at Buddhas lære ønsker at skænke os noget helt andet, nemlig Nirvana, som er det store Intet, hvor man er befriet fra genfødslernes kæde.

Evig kærlighed

Kristendommen budskab til buddhisterne er, at Jesus Kristus har noget andet at give dem, end Buddhas lære kan og vil give dem. Buddhas lære skænker dem det store Intet, hvor der ikke er kærlighed, og hvor det enkelte menneskes personlighed er forsvundet, hvorimod Jesus Kristus skænker os sig selv med sin evige kærlighed til det enkelte menneskes personlighed, som aldrig kan forsvinde.

Vi kristne har lige så lidt ret til Guds rige, som buddhisterne har, og buddhisterne er lige så hjerteligt indbudt til Guds rige, som vi kristne er. Spørgsmålet er, om vi vil modtage indbydelsen eller ej

Hvis dit spørgsmål er et spørgsmål om, hvorvidt buddhister eller andre ikke-kristne kan opnå Guds rige uden at kende Jesus og modtage ham, så er svaret nej.

Eftersom Jesus i sin person er Guds rige, så kan man ikke modtage Guds rige uden at kende ham og modtage ham. Det er årsagen til, at den kristne kirke forsøger at gøre Jesus kendt for alle mennesker.

Uden Jesus er vi fortabte og skal møde døden og dommen alene. Det er en skrækkelig skæbne, som vi ikke kan ønske nogen, og som vi må gøre alt, hvad vi kan for at redde mennesker fra. Der er kun to svar på denne nød. Som kristne må vi bede for alle disse mennesker, og vi må gøre, hvad vi kan for at gøre Jesus kendt for dem.

I de senere år har der været rigtig mange rapporter om, at mange ikke-kristne oplever, at Jesus viser sig for dem i en drøm eller et syn og lader dem forstå, at han er frelseren.

Især hører man, at mange muslimer vender sig til Jesus efter en sådan oplevelse. Om det også sker i den buddhistiske verden, ved jeg ikke, men det viser i hvert fald, at Jesus når længere ud, end vi kristne kan komme i kontakt med folk.


Jørgen Sejergaard

Skrevet af:
Jørgen Sejergaard

Lagt på nettet 05.06.2020

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også