14.08.2008 12:00 Age: 16 yrs
Forfatterprofil

Hadede David lamme og blinde?

I 2. Samuelsbog 5,8 står der: Den dag sagde David: "Den, der vil besejre jebusitterne, må ramme sinnor. David hader de lamme og blinde." Derfor siger man: "En blind og en lam må ikke komme ind i templet." Det forstår jeg intet af selvom jeg læser det i sin sammenhæng. Hvad betyder sinnor? Og hvordan kunne David, som jo var en troende Guds mand, hade de lamme og blinde?

Svar:

Ifølge 2. Samuelsbog kap. 5 var den historiske situation, at kong David længe have hersket i Hebron, men nu også var blevet konge over hele Israel. Den kananæiske stamme, jebusitterne , beherskede dog stadig det område vi i vor tid forstår som Jerusalem. De havde bygget en meget stærk klippeborg, Jebus, på den sydligste udløber af Moria bjerg, Ofelhøjen. Jebus kaldtes også klippeborgen Zion. (se 1. Krønikebog. 11).

Det hed sig, når jebusitterne spottede deres fjender, at der ikke behøvedes stærke soldater for at forsvare byen – det ville selv blinde og lamme være i stand til på grund af byens mure og gode beliggenhed på Ofelhøjen, de stejle skråninger mellem de to dybe dale, Kedrondalen og Tyropoiondalen.

Jebusitterne havde formodentligt hånet kong David med, at selv blinde og lamme kunne forsvare deres by. Davids svar til dem emmer af foragt – ikke mod de blinde og lamme, men mod de overmodige jebusitter!

Man har senere forbundet Davids ord med reglerne i 3. Mosebog 21,17 ff., men det må være en misforståelse. Ordene "En blind og en lam kommer ikke ind i templet" blev efterhånden til et mundheld, som skulle udtrykke, at folk som jebusitterne ikke havde lod og del med Israels folk.

Sinnor var målet for Davids angreb mod klippeborgen. Dels fordi sinnor var den skakt som gjorde, at man kunne bære vand fra Gihon kilden (på skråningen mod øst, ned mod Kedronbækken) ind i fæstningen, men det viste sig også, at det var muligt for angriberne at trænge ind i fæstningen gennem sinnor, som vistnok betyder "vandskakt".

Denne "vandskakt" var en del af det tunnelsystem som arkæologerne i dag har udgravet på Ofelhøjen. Davids hærfører, Joab, trængte frem til Gihonkilden og hejste sig op gennem skakten og trængte på den måde ind i jebusitternes stærke klippeborg. (Se 1. Krønikebog 11,6) Husk at besøge dette fantastiske sted, hvis du kommer til Jerusalem.


Forfatterprofil

Lagt på nettet 14.08.2008

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også