27.09.2001 12:00 Age: 23 yrs
Category: Evigheden, Menneskelivet
Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Er WTC angrebet starten på ragnarok?

Er katastrofen i USA starten på ragnarok? Kan der tolkes noget om det ud fra Bibelens omtale af de sidste tider etc?? I sidste uge blev der vist noget om Nostradamus, som har forudsagt mange ting, som har vist sig at holde, blandt andet hændelsen i USA, hvor "to tårne vil falde". Efter dette mente han, at dommedag var nært forestående.

Svar:

JesusNet har ikke noget "officielt" svar på dit spørgsmål, men jeg kan give dig et lille indblik i mine egne tanker om, hvad der sker.

For nu at tage Nostradamus først, så har jeg ikke selv set det i TV, hvor der blev henvist til ham, men jeg har hørt andre referere til det. Han er jo den, der altid bliver trukket op af posen, når der sker store ting. Han blev også citeret temmelig meget i forbindelse med årtusindskiftet. Jeg må sige, at jeg ikke har specielt stor tillid til hans forudsigelser, som i øvrigt ikke er voldsomt præcise. "To tårne vil falde" - hvem ville være kommet til at tænke på World Trade Center, hvis ikke dette rædselsfulde angreb havde fundet sted? En anden ting er, at vi godt nok hører noget til hans forudsigelser, når de minder om noget, der er sket. Men hvad med alle de af hans spådomme, der ikke har vist sig at passe på noget som helst? Jeg vil ikke dermed sige, at der ikke kan være noget sandt i det, han har forudsagt, men jeg vil gerne gøre opmærksom på, at det er godt med lidt sund skepsis.

Det gælder derfor også hans forudsigelse af, at dommedag er nært forestående. Det tror jeg til gengæld, han har ret i, men det er fordi jeg mener Bibelen siger det! Og det siger jeg med rysten i stemmen, for jeg er selv usikker på og bange for den fremtid, der venter, hvis verdens undergang nærmer sig.

Som jeg forstår Bibelens tale om de sidste tider, før jorden går under, er det meget sandsynligt, at der bliver en stor krig, hvor Mellemøsten skal spille en central rolle. Om det er den krig, der er ved at blive "ladet op til" nu, kan jeg naturligvis ikke vide med sikkerhed, men noget kan tyde på det. Det hænger bl.a. sammen med, at jøderne har fået deres land igen, hvilket jeg også ser som en opfyldelse af, hvad der skal ske, før jorden går under.

En anden ting, der tyder på, at det er ved at være slut med denne verden, som vi kender den, er hele forråelsen af samfundet. Bibelen taler om "lovløshed" som et kendetegn på de sidste tider, og det må man vist sige passer meget godt på vores tid ...

Man kan også nævne de mange mennesker, der bliver kristne rundt om i verden. De sidste tider beskrives i Bibelen som en vældig missionstid, hvor mange mennesker vil høre om Jesus for første gang og komme til tro på ham. Det er nøjagtigt, hvad der sker i Asien og Afrika netop i disse år.

Jeg vil stoppe her med at beskrive, hvad jeg mener, Bibelen siger om tiden før jordens undergang. Har du lyst til at læse noget om emnet vil jeg anbefale bogen "På vej til Guds fremtid" af Per Flacké, Dansk Luthersk Forlag 2001. Et almindeligt bibliotek kan skaffe den hjem til dig. Undertitlen på bogen er "Bibelens endetidsbudskab og vor tid", og den har en del aktuelle tolkninger af de bibelske tekster.

Noget af det rigtigt gode ved den bog er, at den fremhæver det, der skal ske efter jordens undergang: Nemlig at Gud vil skabe en ny himmel og en ny jord, hvor der ikke længere skal være nogen synd, død og ødelæggelse. Det er kernen i det kristne håb og grunden til, at jeg ikke kun er bange ved udsigten til jordens undergang, men også ser frem til den.


Vibeke Sode Hjorth

Skrevet af:
Vibeke Sode Hjorth

Lagt på nettet 27.09.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også