05.03.2001 12:00 Age: 23 yrs
Category: Kirken, Troen
Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Er voksendåb forkert?

Jeg er ikke døbt som spæd, men tror på Gud, og vil gerne døbes. Men der tales så meget om barnedåb i folkekirken, er det det eneste rigtige, er det forkert at blive døbt som voksen?

Svar:

Nej, der er intet forkert i at blive døbt som voksen. En voksendåb er ligeså gyldig og rigtig som en barnedåb. Og der er da heller intet problem i at blive døbt i Folkekirken selvom du er voksen.

Når Folkekirken taler så meget om barnedåb er det bl.a. fordi at vi regner enhver dåb - uanset om den døbte er barn eller voksen - for en barnedåb. Lad mig forklare dette lidt:

Jesus sagde at vi skulle blive som børn for at komme ind i Guds rige. (se Mattæus 18:2-3). Det betyder bl.a. at vores tillid til Gud må være som et barns tillid til sine forældre. Når vi kommer til Gud må vi komme som små børn kommer til deres forældre: med vished om at vi helt og fuldt er afhængige af hans omsorg og kærlighed.

Samtidig forstår og tolker vi Bibelen og Jesu ord sådan at den tro Gud "kræver" af os, er den tro som barnet kan "præstere". Altså den hjælpeløse og barnlige tro, som helt og fuldt stoler på Gud og hans løfter. Den tro som ikke selv har noget at give, men kun kan modtage.

Derfor er enhver dåb en barnedåb. En dåb på barnets tillidsfulde og hengivne tro. Denne dåb står i modsætning til den bekendelsesdåb som praktiseres i mange frikirker, hvor dåben forudsætter en bevidst (og dermed "voksen") tro. Denne bekendelsesdåb er ikke ugyldig, men den "kræver" mere end vi tror der er bibelsk belæg for.


Asbjørn Asmussen

Skrevet af:
Asbjørn Asmussen

Lagt på nettet 05.03.2001

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også