17.12.2003 12:00 Age: 20 yrs
Category: Menneskelivet, Gud

Skrevet af:
Lillian Søes

Er lægebehandling ikke "at lege Gud"?

Hvis organdonation er "at lege Gud", er det så ikke også "at lege Gud", når sygdomme og død forhindres, f.eks. ved hjælp af vaccination, blodtransfussion eller kemoterapi?

Svar:

Jo, man kan efter min mening på den måde godt sidestille organdonation med de andre behandlingsformer, du nævner. Men jeg mener faktisk ikke, at organdonation behøver at være at "lege Gud". Jeg mener ikke, at der er noget forbud i Bibelen mod organdonation. Hvis du med at "lege Gud" mener, at man med organdonation kan gå ind og forlænge et menneskes liv på en måde, så man griber ind i Guds orden, så synes jeg ikke organdonation falder i den kategori. Der findes også mange slags medicin, som du jo også selv nævner, hvor man kan ændre overlevelsesmulighederne meget ved at give det. Men det mener jeg, man i de fleste tilfælde må opfatte som gaver fra Gud og ikke forsøg på at overtrumfe Gud. God lægelig behandling er efter min mening Guds gode gaver til os. Der kan selvfølgelig være mange overvejelser at gøre i forbindelse med fx. organdonation eller de andre behandlinger, du nævner, men rigtigt brugt mener jeg, at det er Guds gave til os med behandlinger, der kan helbrede eller lindre sygdomme.

Det er selvfølgelig vigtigt, at man overvejer, hvordan en behandling skal opfattes. Gud er jo stadig suveræn, og selv om vi kan forlænge liv, så er det stadig Gud, der giver og tager liv suverænt. Nogle gange kan jeg blive bekymret for, om vi med alle vores avancerede behandlinger kan få den tro på os selv som mennesker, at vi kan være suveræne herrer over liv og død, så vi glemmer, at det er Gud, der er dét, og ikke os. Det er på dette område, at jeg mener ikke kun organdonation, men egentlig alle former for behandling, kan blive at "lege Gud", hvis man ender med at tro, at livets skaber, opretholder og herre er os mennesker og ikke Gud.


Skrevet af:
Lillian Søes

Lagt på nettet 17.12.2003

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også