29.11.2000 12:00 Age: 24 yrs
Category: Kristenlivet

Skrevet af:
Henrik Hoffmann-Hansen

Er kristne uselvstændige?

Grunder den kristnes naturlige underordning under kirken, Gud og Jesus i uselvstændighed eller en anden iver efter at "nogen andre fortæller dem, hvad de skal"... Jeg har undret mig længe..

Svar:

Der findes vist ikke større plus-ord i øjeblikket end selvstændighed og uafhængighed. At forme sine meninger selv er toppen. Omvendt er der ikke noget dårligere end at være »uselvstændig«. På en måde er det helt rigtigt. Tænk på, hvordan både nazismen og kommunismen tidligere er blevet båret frem af store folkemængder, som kollektivt har skruet hovederne af og blindt har fulgt de store føreres ideologier. Hvor kunne der være sparet mange lidelser, hvis flere enkelte mennesker havde turdet gå imod strømmen! Derfor er det selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål, om kristne på samme blinde og uselvstændige måde følger deres »fører«, Jesus, for at have en, der kan fortælle dem, hvad de skal gøre. Det tror jeg, der kan være noget om. Der er garanteret mange af os, som tror på Jesus, som har det meget godt med, at han har givet os nogle retningslinier for vores liv.

Bibelens retningslinier kræver selvstændig tolkning

På den anden side bliver man skuffet, hvis man kun vælger kristendommen for at få regler for sit liv. Det viser sig nemlig lynhurtigt, at der er masser af ting, man selv må tænke over. Selv om Bibelen giver mange (gode) svar, rejser den mindst ligeså mange (gode) spørgsmål. Bibelen er nemlig ikke en facitliste for livet, selv om den er Guds ord og dermed sandheden! Bibelen skal tolkes - og er blevet tolket! Se bare, hvor mange forskellige kirkelige retninger og trossamfund, der findes. Det er præcis udtryk for, at mennesker er nået frem til forskellige konklusioner om dele af kristendommen. Det centrale budskab - Jesu død og opstandelse for vores skyld - er kristne kirker dog enige om.

Kirken består ikke af ufejlbare mennesker / ledere

Men hvad så med kirken som autoritet? Kirken består af alle døbte og troende i verden, og de er selvfølgelig ikke ufejlbarlige. Præster og teologer, som tolker Bibelen i kirken, kan også tage fejl. Både paver, præster, herremænd og korsriddere har for eksempel gennem tiderne misbrugt Bibelen for at få magt over andre mennesker, og det vil sikkert ske mange gange endnu. Det er bare vigtigt, at man ikke »smider barnet ud med badevandet«. At man ikke afskriver Gud, Jesus og Bibelen, fordi de er blevet misbrugt. Det er jo hverken Guds, Jesu eller Bibelens fejl - men menneskers fejl!

Selvstændige kristne

For at være lidt spids: Jeg synes faktisk, det kræver større selvstændighed at være kristen i dag og kunne argumentere for sin tro end at følge med den brede strøm af ligegyldighed i samfundet. Man skal kunne argumentere mere selvstændigt for en personlig tro nu, end man skulle tidligere. Overvej det selv: Hvem har underlagt sig andres mening mest? Dem, der som vist de fleste lever uden tro på Gud i hverdagen - eller dem, der har valgt noget så gammeldags som at tro på Bibelens Gud?

Nåja, et svar på JesusNet kan altså også ende med et spørgsmål.


Skrevet af:
Henrik Hoffmann-Hansen

Lagt på nettet 29.11.2000

Samtalerum

I Samtalerummet kan du chatte direkte med en troende og erfaren kristen. Det er helt privat og du kan være anonym. Hold øje med den grønne bjælke i bunden af siden med en taleboble, der har teksten: "Ønsker du en snak? Vi sidder klar lige nu"

Læs også